Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Skierniewicach

  96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4


 
tel.  (0-46) 833 - 20 - 04, (0-46) 833 - 40-74
  fax
  (0-46) 832 - 56 - 43

  e-mail: wodn@skierniewice.com.pl

STRONA GŁÓWNA       

WYCHOWANIE FIZYCZNE, EDUKACJA PROZDROWOTNA, PROMOCJA ZDROWIA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA


,

 

 

Nr formy:  142

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Od edukacji zdrowotnej do promocji zdrowia w przedszkolu i szkole”

Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół z powiatu łowickiego, skierniewickiego, rawskiego

Zakres tematyczny: 

-    Edukacja zdrowotna.

-    Promocja zdrowia.

-    Przedszkole i szkoła promująca zdrowie a placówka aktywna na rzecz zdrowia.

-    Geneza programu Szkoła Promująca Zdrowie.

-    Warunki przystąpienia do SRSSziPPZ, uzyskania akcesu i certyfikacji.

-    Przykłady dobrych praktyk.

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach; e-mail: m.pz@poczta.onet.pl

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar - Zrazek

Liczba godzin: 5

Koszt: 20 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 16 września 2014 r. godz. 1600, Przedszkole
nr 10 w Skierniewicach, ul. Szkolna 1

Zgłoszenia do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04

 

Nr formy:  143

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Edukacja na rzecz zdrowia - może być skuteczna”

Adresaci: Koordynatorzy Szkół Promujących Zdrowie oraz inni zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Zakres tematyczny:

-           Edukacja zdrowotna szansą dla uczniów, pracowników szkoły i rodziców na zachowanie, doskonalenie zdrowia i tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu.

-           Edukacja zdrowotna a promocja zdrowia.

-           Zaangażowanie w realizację programu szkolnej edukacji rodziców uczniów i przedstawicieli społeczności lokalnej, w której funkcjonuje szkoła.

-           Zmiana roli i zadań szkolnej służby zdrowia, głównie pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.

-           Zmiana roli nauczyciela wychowania fizycznego w organizacji edukacji zdrowotnej.

-           Rola i zadania nauczyciela bibliotekarza w realizacji edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

-           Instytucje wpierające i wspomagające szkołę/placówkę oraz rodziców w drodze ku zdrowiu.

-           Dobre praktyki.

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach; e-mail: m.pz@poczta.onet.pl  

Osoby prowadzące:  specjaliści z danej dziedziny

Liczba godzin: 5

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: wrzesień 2014 r. - Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu ul. Stanisławskiego 31

Zgłoszenia do: pokoju 201 WODN w Skierniewicach – tel. 046 / 833-20-04

 

Nr formy: 144

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Zasady przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w placówkach oświatowych”

Adresaci: Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

Zakres tematyczny: 

-         Akty prawne regulujące obowiązek oraz częstotliwość praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w placówkach oświatowych.

-         Cel praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji.

-         Zasady przygotowania i przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych.

-         Zajęcia praktyczne.

Kierownik formy:  Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach; e-mail: m.pz@poczta.onet.pl

Osoby prowadzące:  st. bryg. mgr inż. Roman Rześny - były Zastępca Dyrektora Biura Kontroli, Skarg i Wniosków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Liczba godzin: 5

Koszt:  40 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: wrzesień 2014 r. -  godz. 1500, Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu, al. H. Sienkiewicza 62

Zgłoszenia do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04

 


 

Nr formy:  145

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Wspieranie zdrowia psychicznego poprzez budowanie poczucia własnej wartości i dobre relacje z innymi w środowisku szkolnym – cz. I”

Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i szkół promujących zdrowie oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką szkolenia.

Zakres tematyczny: 

-           Wspieranie zdrowia psychicznego w środowisku szkolnym (pojęcie zdrowia psychicznego, czynniki warunkujące zdrowie psychiczne uczniów i pracowników szkoły, rozumienie zdrowia i swoich potrzeb, sposoby realizacji swoich potrzeb w środowisku szkolnym) – poznanie metod badania czynników warunkujących zdrowie psychiczne.

-           Kształtowanie poczucia własnej wartości („obraz własnej osoby”- przekonania o sobie i zrozumienie samego siebie ).

-           Zrozumienie siebie szansą na tworzenie dobrych relacji międzyludzkich w środowisku szkolnym i jego twórcze kreowanie ( środowisko szkolne chroni i rozwija poczucie własnej wartości).

-           Metody diagnozowania postaw, odczuć i zachowań związanych ze zdrowiem psychicznym.

Kierownik formy:  Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach; e-mail: m.pz@poczta.onet.pl

Osoby prowadzące:  dr n. med. Anita Sikora-Szubert -  psycholog,

Barbara Sikora - pedagog specjalny, nauczyciel-terapeuta, doradca zawodowy
i personalny

Liczba godzin: 6

Koszt:  50 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: wrzesień 2014 r. (sobota), godz. 1000, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 31

Zgłoszenia do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04

 

Nr formy:  146

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Nauczanie odbicia sposobem górnym i dolnym. Nauczanie podstaw gry w piłkę siatkową”

Adresaci:  Nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich etapów edukacyjnych

Zakres tematyczny: 

-           Odbicie piłki sposobem górnym i dolnym w piłce siatkowej.

-           Ćwiczenia koordynacji ruchowej.

-           Piłka siatkowa w praktyce  - wymiana doświadczeń.

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach; e-mail: m.pz@poczta.onet.pl

Osoby prowadzące:  Piotr Makowski – trener Reprezentacji Polski w siatkówce kobiet.

Liczba godzin:  6

Koszt:  70 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia:  wrzesień 2014 r., godz. 1400 - Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu, al. H. Sienkiewicza 62

Zgłoszenia do:  pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04 lub w godz. 10.00 – 12.00 – tel. 510 259 017

Uwaga: obowiązuje zmiana na obuwie sportowe.

 

Nr formy:  147

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Piłka ręczna na zajęciach wychowania fizycznego”

Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego II, III, IV etapu edukacyjnego

Zakres tematyczny:

-           Kształtowanie sprawności ogólnej piłkarza ręcznego.

-           Wykorzystanie elementów akrobatycznych w treningu piłki ręcznej.

-           Ćwiczenia rozwijające sprawność i doskonalące technikę wykonania poszczególnych elementów piłki ręcznej.

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach; e-mail: m.pz@poczta.onet.pl

Osoby prowadzące: Józef Kulik – nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi, trener piłki ręcznej z wieloletnim doświadczeniem.

Liczba godzin: 15

Koszt: 80 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: październik 2014 r. - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu

Zgłoszenia do: pokoju 201 WODN w Skierniewicach – tel. 046 / 833-20-04

Uwaga: Ze względu na czynny udział uczestników w zajęciach, prosimy o przyniesienie obuwia i stroju sportowego.

 

Nr formy:  148

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Emisja głosu w pracy nauczyciela”

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych

Zakres tematyczny: 

-           Budowa i funkcjonowanie narządu głosu.

-           Czynniki sprzyjające powstawaniu zaburzeń głosu.

-           Ćwiczenia praktyczne z zakresu: prawidłowego oddychania i prawidłowej fonacji.

-           Ćwiczenia  artykulacji (ćwiczenia dykcyjne).

-           Patologie aparatu głosowego.

-           Niezbędne zasady higieny głosu.

Kierownik formy:  Marzenna Piwowar-Zrazek – konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach; e-mail: m.pz@poczta.onet.pl

Osoby prowadzące: Elżbieta Kowalik - mgr wychowania przedszkolnego, ukończyła  studia podyplomowe w zakresie logopedii. Logopeda w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu. Nauczyciel akademicki.

Liczba godzin: 6

Koszt: 40 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: październik 2014 r. godz. 1500, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4

Zgłoszenia do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04

Uwaga: Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć na terenie Rawy Mazowieckiej, Łowicza lub Skierniewic

 

Nr formy: 149

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Wspieranie zdrowia psychicznego poprzez kształtowanie umiejętności komunikowania się między generacjami w różnym wieku mających na celu wzajemne zrozumienie się - cz. II”

Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i szkół promujących zdrowie oraz  inni nauczyciele zainteresowani tematyką szkolenia

Zakres tematyczny: 

-           Wspieranie zdrowia psychicznego w środowisku szkolnym ( problemy rozwoju i samorealizacji człowieka – depresja, lęki, samobójstwa i inne zaburzenia emocjonalne jako skutek barier w komunikowaniu swoich potrzeb – zrozumienia przez innych).

-           Skuteczne komunikowanie się w środowisku szkolnym (model komunikacji oparty na komunikacji werbalnej i pozawerbalnej) – kształtowanie umiejętności empatii, szacunku i autentyczności.

-           Skuteczne słuchanie i opowiadanie (zasady udzielania informacji zwrotnych) - elementy coachingu zdrowotnego.

-           Umiejętność rozmawiania z ludźmi o ich problemach ( nauczyciel – uczeń).

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach; e-mail: m.pz@poczta.onet.pl

Osoby prowadzące:  dr n. med. Anita Sikora-Szubert - psycholog, Barbara Sikora - pedagog specjalny, nauczyciel-terapeuta, doradca zawodowy
i personalny

Liczba godzin: 6

Koszt:  50 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: październik 2014 r. (sobota), godz. 1000, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 31

Zgłoszenia do: pokoju 201 WODN w Skierniewicach – tel. 046 / 833-20-04

Nr formy:  150

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Jak pomóc dziecku z wadą wymowy?”

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych

Zakres tematyczny: 

-           Dyslalia – pojęcie, podział i formy realizacji dźwięków.

-           Wady wymowy zaliczane do dyslalii.

-           Diagnoza i terapia logopedyczna. – narzędzia, środki, pomoce, zasady, metody.

-           Przyczyny wad wymowy – przed, w czasie i po urodzeniu dziecka.

-           Profilaktyka logopedyczna – zadania i wnioski.

-           Rola rodziców i nauczycieli w kształtowaniu prawidłowej wymowy dziecka.

-           Ćwiczenia słuchu fonematycznego.

-           Ćwiczenia aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego.

-           Instytucje wspierające.

Kierownik formy:  Marzenna Piwowar-Zrazek – konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach; e-mail: m.pz@poczta.onet.pl

Osoby prowadzące: Elżbieta Kowalik - mgr wychowania przedszkolnego, logopeda w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu, nauczyciel akademicki.

Liczba godzin: 6

Koszt: 40 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia:  październik/listopad 2014 r. godz. 1500, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4

Zgłoszenia do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04

Uwaga: Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć na terenie Rawy Mazowieckiej, Łowicza lub Skierniewic

 

Nr formy:  151

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący „Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

Adresaci: Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego oraz inni zainteresowani tematyką szkolenia

Zakres tematyczny:

-           Zgodny z ramowym programem i planem szkolenia przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia, Warszawa 2010 r.

Kierownik formy: Marzenna Piwowar -Zrazek – konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach; e-mail: m.pz@poczta.onet.pl

Osoby prowadzące: specjaliści danej dziedziny

Liczba godzin: 34

Koszt: 500 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: październik 2014 r. – sierpień2 015 r., Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu,
ul. Ułańska 2

Zgłoszenia telefoniczne do: pokoju 201 WODN w Skierniewicach – tel.
046 / 833-20-04

Uwaga:

1.   Szkolenie realizowane w ciągu jednego tygodnia, w tym sobota, niedziela.

2.   Szkolenie kończy się egzaminem w formie sprawdzianu testowego i sprawdzianu praktycznego. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem szkolenia.

3.   Ze względu na czynny udział uczestników w zajęciach, prosimy o przyniesienie obuwia i stroju sportowego.

 

Nr formy:  152

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Zajęcia fizyczno-ruchowe w terenie, atrakcyjną formą rekreacji i turystyki dzieci w wieku szkolnym.

Adresaci: Nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół  oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką szkolenia

Zakres tematyczny:

-           Znaczenie ruchu dla prawidłowego rozwoju dziecka/ucznia.

-           Regulacje prawne.

-           Rozwijanie zainteresowań turystyczno-krajoznawczych wśród młodzieży szkolnej.

-           Walory turystyczno-krajoznawcze regionu.

-           Elementy turystyki kwalifikowanej na zajęciach wychowania fizycznego.

-           Sposoby i rodzaje zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej.

-           Gry miejskie, terenowe (gra szwajcarska, bieg gwiaździsty, gra azymutowa, bieg na orientację).

-           Wyprawa odkrywców – Questing,

-           Geocaching, Opencaching.

-           Zajęcia praktyczne w terenie.

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach; e-mail: m.pz@poczta.onet.pl

Osoby prowadzące:  Dorota Wiśniewska – mgr pedagogiki społecznej, przewodnik terenowy PTTK, znakarz szlaków turystycznych, instruktor turystyki kwalifikowanej o specjalności kajakarstwo, młodzieżowy lider turystyki PTTK.

Liczba godzin: 15

Koszt: 80 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 05, 13, 19 listopada 2014 r. - godz. 1500
i 22 listopada
2014 r. - godz. 1000,
 Zespół Kolegiów Nauczycielskich
w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 31

Zgłoszenia do: pokoju 201 WODN w Skierniewicach – tel. 046 / 833-20-04

Uwaga: W dniu 22 listopada 2014 r. przewidziane są zajęcia praktyczne
w terenie, prosimy o przyniesienie stosownego obuwia i stroju sportowego.

 

Nr formy: 153

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Fitness w wychowaniu fizycznym”

Adresaci: Nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich etapów edukacyjnych

Zakres tematyczny: 

-           Dobór form fitness na zajęcia wychowania fizycznego.

-           Układ zajęć z elementami fitness.

-           Elementy fitness w obwodach stacyjnych.

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach; e-mail: m.pz@poczta.onet.pl

Osoby prowadzące:  Lilla Cwalina – mgr wychowania fizycznego, nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie.

Liczba godzin:  4

Koszt:  30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: listopad 2014 r. - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie , ul. Sokołowska 24

Zgłoszenia do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04

Uwaga: Ze względu na czynny udział uczestników w zajęciach, prosimy o przyniesienie obuwia i stroju sportowego.

 

Nr formy: 154

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Edukacja dla bezpieczeństwa - nowe rozwiązania w profilaktyce pożarowej”

Adresaci: Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

Zakres tematyczny: 

-           Rozwijanie świadomości dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie
bezpieczeństwa pożarowego.

-           Charakterystyka zagrożeń pożarowych w wybranych miejscach – najczęstsze przyczyny pożarów.

-           Środki gaśnicze i podręczny sprzęt gaśniczy oraz zasady gaszenia pożaru.

-           Urządzenia przeciwpożarowe w placówkach edukacyjnych – ich zastosowanie i obsługa.

-           Zasady postępowania w razie pożaru lub w przypadku powstania/zauważenia pożaru. Postępowanie po ustąpieniu zagrożenia.

-           Znaki ochrony przeciwpożarowej i znaki ewakuacyjne.

-           Zasady profilaktyki pożarowej – czynności zabronione w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

-           Zajęcia praktyczne, w tym posługiwanie się podręcznym sprzętem gaśniczym.

Kierownik formy:  Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach; e-mail: m.pz@poczta.onet.pl

Osoby prowadzące:  st. bryg. mgr inż. Roman Rześny -  były Zastępca Dyrektora Biura Kontroli, Skarg i Wniosków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej specjalista z danej dziedziny

Liczba godzin: 5

Koszt:  40 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: listopad 2014 r. - godz. 1500 - Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 31, Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu, al. H. Sienkiewicza 62

Zgłoszenia do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04

 

Nr formy: 155

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Wspieranie zdrowia psychicznego poprzez kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, obrony własnego zdania i kierowania zmianami - cz. III”

Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i szkół promujących zdrowie oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką szkolenia

Zakres tematyczny: 

-           Wspieranie zdrowia psychicznego w środowisku szkolnym (stres jego przyczyny i objawy, przeciwdziałanie i radzenie sobie ze stresem – kierowanie nim).

-           Skuteczne sposoby komunikowania swoich pragnień i potrzeb oraz uczenie się zachowań asertywnych.

-           Strategie radzenia sobie ze stresem w instytucjach – placówkach edukacyjnych.

-           Techniki relaksacyjne.

-           Umiejętności skutecznego dokonywania zmian i kierowania nimi.

Kierownik formy:  Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach; e-mail: m.pz@poczta.onet.pl

Osoby prowadzące:  dr n. med. Anita Sikora-Szubert - psycholog, Barbara Sikora - pedagog specjalny, nauczyciel-terapeuta, doradca zawodowy
i personalny

Liczba godzin: 6

Koszt:  50 zł.

Termin i miejsce rozpoczęcia: listopad 2014 r. (sobota), godz. 1000 Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 31

Zgłoszenia do: pokoju 201 WODN w Skierniewicach – tel. 046 / 833-20-04


 

Nr formy:  156

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów na zajęciach wychowania fizycznego.”

Adresaci: Nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich etapów edukacyjnych, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Zakres tematyczny:

-           Umiejętności życiowe (psychospołeczne).

-           Rodzaje umiejętności życiowych.

-           Kształtowanie umiejętności życiowych.

-           Wymagania szczegółowe dotyczące umiejętności psychospołecznych zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych etapach edukacyjnych.

-           Rola i zadania nauczyciela wychowania fizycznego we wdrażaniu edukacji zdrowotnej.

-           Zajęcia praktyczne.

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach; e-mail: m.pz@poczta.onet.pl

Osoby prowadzące:  Iwona Grabowicz-Chądrzyńska – mgr psychologii, terapeuta, nauczyciel akademicki; Jolanta Kowalczyk – mgr psychologii, terapeuta, nauczyciel akademicki.

Liczba godzin: 20

Koszt: 100 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: listopad/grudzień 2014 r. - Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Skierniewicach, ul. Sienkiewicza 14

Zgłoszenia do: pokoju 201 WODN w Skierniewicach – tel. 046 / 833-20-04

 

Nr formy: 157

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Wspieranie zdrowia psychicznego poprzez kształtowanie prozdrowotnego stylu życia w każdym aspekcie życia ucznia zarówno w ramach środowiska szkolnego jak i poza nim”

Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i szkół promujących zdrowie oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką szkolenia

Zakres tematyczny: 

-           Wybrane zagadnienia edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży (dbałość
o ciało – uczenie się dbania o ciało w dzieciństwie i młodości, higiena, samobadanie, samokontrola jako czynniki warunkujące dobre zdrowie).

-           Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna jako determinanty zdrowia fizycznego i psychicznego – edukacja żywieniowa w szkole.

-           Bezpieczeństwo w szkole – samoocena własnych zachowań związanych
z bezpieczeństwem ucznia.

-           Edukacja seksualna w zależności od wieku ucznia; zasady konstruowania programów edukacji seksualnej młodzieży.

Kierownik formy:  Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach; e-mail: m.pz@poczta.onet.pl

Osoby prowadzące:  dr n. med Anita Sikora-Szubert - psycholog, Barbara Sikora - pedagog specjalny, nauczyciel-terapeuta, doradca zawodowy
i personalny

Liczba godzin: 10

Koszt:  80 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: styczeń 2015 r. (sobota), godz. 1000 - Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 31

Zgłoszenia do: pokoju 201 WODN w Skierniewicach – tel. 046 / 833-20-04

 

Nr formy:  158

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne: „Formacje taneczne z wykorzystaniem kroków tańca nowoczesnego”

Adresaci: Nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół.

Zakres tematyczny: 

-   Podstawowe kroki i figury wybranych tańców.

-   Tworzenie rysunków przestrzennych.

-   Wykorzystanie rekwizytów.

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach; e-mail: m.pz@poczta.onet.pl

Osoby prowadzące: Instruktor tańca

Liczba godzin: 10

Koszt: 80 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: luty 2015 r. - Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 31

Zgłoszenia do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04

Uwaga: Ze względu na czynny udział uczestników w zajęciach, prosimy o przyniesienie obuwia i stroju sportowego.

 

Nr formy:  159

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Wspieranie zdrowia psychicznego poprzez kształtowanie poczucia tożsamości, umiejętności życiowych oraz własnej wartości ucznia”

Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i szkół promujących zdrowie oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką szkolenia

Zakres tematyczny: 

-           Wybrane zagadnienia dotyczące poczucia tożsamości i własnej wartości.

-           Kształtowanie się obrazu „ja” i poczucia własnej wartości.

-           Spostrzeganie siebie w relacji z otoczeniem i innymi ludźmi.

-           Wpływ wychowania na kształtowanie się poczucia własnej wartości ucznia.

-           Ocena szkolna jako czynnik oddziaływujący na poczucie własnej wartości ucznia.

-           Rozwijanie u uczniów wybranych umiejętności życiowych (myślenie krytyczne i podejmowanie decyzji, myślenie twórcze i rozwiązywanie problemów, komunikacja interpersonalna).

-           Rola szkoły w kształtowaniu u uczniów umiejętności życiowych.

Kierownik formy:  Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach; e-mail: m.pz@poczta.onet.pl

Osoby prowadzące:  dr n. med. Anita Sikora-Szubert - psycholog, Barbara Sikora - pedagog specjalny, nauczyciel-terapeuta, doradca zawodowy
i personalny

Liczba godzin: 6

Koszt:  50 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: luty 2015 r. (sobota), godz. 1000 - Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 31

Zgłoszenia do: pokoju 201 WODN w Skierniewicach – tel. 046 / 833-20-04

 

Nr formy:  160

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Wspieranie zdrowia psychicznego poprzez zapobieganie używania substancji psychoaktywnych i przeciwdziałanie przemocy oraz agresji wśród uczniów”

Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i szkół promujących zdrowie oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką szkolenia

Zakres tematyczny: 

-           Integralne podejście do profilaktyki używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań problemowych młodzieży.

-           Główne obszary profilaktyki używania substancji psychoaktywnych – profilaktyka ukierunkowana na jednostkę i na środowisko.

-           Konstruowanie programów profilaktycznych i ich realizacja w szkole.

-           Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży – definicje, formy, częstość występowania.

-           Podejścia wyjaśniające przemoc i agresję wśród dzieci i młodzieży. Środowiskowe uwarunkowania agresji.

-           Przyczyny i skutki zachowań agresywnych.

-           Zapobieganie zachowaniom agresywnym uczniów.

-           Umiejętności i strategie niezbędne do radzenia sobie w szkolnych sytuacjach agresji i przemocy.

Kierownik formy:  Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach; e-mail: m.pz@poczta.onet.pl

Osoby prowadzące:  dr n. med. Anita Sikora-Szubert - psycholog, Barbara Sikora - pedagog specjalny, nauczyciel-terapeuta, doradca zawodowy
i personalny

Liczba godzin: 6

Koszt:  50 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: marzec 2015 r. (sobota), godz. 1000 - Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 31

Zgłoszenia do: pokoju 201 WODN w Skierniewicach – tel. 046 / 833-20-04

 

Nr formy:  161

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Program Szkoła Promująca Zdrowie

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół

Zakres tematyczny: 

-           Geneza Programu.

-           Cechy odróżniające szkołę promującą zdrowie od szkoły podejmującej działania na rzecz zdrowia.

-           Współdziałanie z rodzicami:

-       Wspieranie tego, czego dziecko uczy się w klasie.

-       Włączenie rodziców posiadających odpowiednie kompetencje do realizacji niektórych tematów.

-           Działania szkoły promującej zdrowie wynikające ze współpracy ze środowiskiem lokalnym.

-           Dobre praktyki.

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach; e-mail: m.pz@poczta.onet.pl

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek

Liczba godzin: 5

Koszt: nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 17 kwietnia 2015 r. godz. 1500 - Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Skierniewicach,
ul. Nowobielańska 100

Zgłoszenia do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04

 

Nr formy:  162

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole”

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół

Zakres tematyczny: 

-           Uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa - odpowiedzialność dyrektora.

-           Techniczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w szkole.

-           Wypadki w szkole – główne przyczyny wypadków.

-           Dobre praktyki.

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach; e-mail: m.pz@poczta.onet.pl

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek

Liczba godzin: 5

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 18 kwietnia 2015 r. godz. 1000 -
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Skierniewicach,
ul. Nowobielańska 100

Zgłoszenia do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04

 

Nr formy:  163

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Jak zachęcić uczniów do biegania? – nauczanie wybranych konkurencji biegowych i przygotowanie sprawnościowe”

Adresaci: Nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół

Zakres tematyczny: 

-         Wymagania szczegółowe w podstawie programowej wszystkich etapów związane z bieganiem.

-         Lekkoatletyczne konkurencje biegowe.

-         Metodyka nauczania – ćwiczenia techniki biegowej, rytmu, start wysoki
i niski, rzut na taśmę i technika biegu na dystansie.

-         Lekcja lekkoatletyki i atletyki terenowej.

-         Sposoby rozwijania zainteresowania bieganiem.

-         Przygotowanie kondycyjne do bezpiecznego biegania.

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach; e-mail: m.pz@poczta.onet.pl

Osoby prowadzące: Aldona Bąk – doradca ds. wychowania fizycznego nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 3 im. J. Piłsudskiego
w Tomaszowie Mazowieckim, instruktor LA

Liczba godzin: 6

Koszt: 50 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 16 maja 2015 r., (sobota), godz. 1000 - Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 31

Zgłoszenia do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04

Uwaga: Ze względu na czynny udział uczestników w zajęciach, prosimy o przyniesienie obuwia i stroju sportowego.


 

 w górę     Spis treści