Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Skierniewicach

  96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4


 
tel.  (0-46) 833 - 20 - 04, (0-46) 833 - 40-74
  fax
  (0-46) 832 - 56 - 43

  e-mail: wodn@skierniewice.com.pl

STRONA GŁÓWNA       

WYCHOWANIE FIZYCZNE, EDUKACJA PROZDROWOTNA, PROMOCJA ZDROWIA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA


,

Nr formy: 3/2014

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Piłka w grze czyli koordynacja ruchowa w siatkówce”

Adresaci:  Nauczyciele wychowania fizycznego

Zakres tematyczny: 

-   Atak w siatkówce – nauczanie i doskonalenie

-   Ćwiczenia koordynacji ruchowej

-  Piłka siatkowa w praktyce – wymiana doświadczeń

Kierownik formy:  Jacek Zrazek – nauczyciel wychowania fizycznego, były konsultant ds. organizacji doskonalenia i informacji w WODN w Skierniewicach; e-mail: jazra@wp.pl

Osoby prowadzące:  Piotr Makowski – trener Reprezentacji Polski w siatkówce kobiet.

Liczba godzin:  6

Koszt:  70 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia:  11 marca 2014r. (wtorek), godz. 12.00  w Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu, al. H. Sienkiewicza 62

Zgłoszenia do:  pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04 lub w godz. 10.00 – 12.00 – tel. 510 259 017

 

Uwaga: proszę zabrać obuwie  - na zmianę.

Nr formy:  201

Rodzaj formy i tytuł:  Zajęcia otwarte „Zagrożenia terrorystyczne. Zagrożenia w szkole”

Adresaci:  Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Zakres tematyczny: 

-   Terroryzm i jego źródła we współczesnym świecie

-   Zasady zachowania się w przypadku ataku terrorystycznego lub tzw. sytuacji Zakładniczek

-   Postępowanie w razie ataku gazowego, podejrzanej przesyłki pocztowej, wybuchu bomby

-   Zagrożenia w szkole

Kierownik formy:  Agnieszka Dąbrowska – konsultant ds. przedmiotów przyrodniczych edukacji regionalnej i europejskiej WODN w Skierniewicach

Osoby prowadzące:  Marek Zakonnik – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach

Liczba godzin:  3

Koszt:  Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia:  kwiecień 2014 r., Liceum Ogólnokształcące w Skierniewicach, ul. Sienkiewicza 10

Zgłoszenia do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04

 

Nr formy:  202

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Metoda projektu w edukacji dla bezpieczeństwa”

Adresaci:  Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Zakres tematyczny: 

-       Istota metody projektu.

-       Ćwiczenia praktyczne w konstruowaniu projektu w edukacji dla bezpieczeństwa

Kierownik formy:  Agnieszka Dąbrowska – konsultant ds. przedmiotów przyrodniczych edukacji regionalnej i europejskiej WODN w Skierniewicach

Osoby prowadzące:  Agnieszka Dąbrowska

Liczba godzin:  6

Koszt:  20 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia:  26 marca 2014 r. - godz. 1500, WODN w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, sala 213

Zgłoszenia do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04

 

Nr formy:  203

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Praca z uczniem ze SPE na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa”

Adresaci:  Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Zakres tematyczny: 

-       Klasyfikacja specjalnych potrzeb uczniów

-       Charakterystyka uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

-       Dokonywanie opisu i analizy trudności ucznia

-       Dostosowanie wymagań edukacyjnych, warunków nauczania i metod oceniania ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa

Kierownik formy: Jolanta Kołodziejska – oligofrenopedagog, były konsultant WODN w Skierniewicach

Osoby prowadzące:  Jolanta Kołodziejska

Liczba godzin:  5

Koszt:  50 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia:  marzec 2014 r.

Zgłoszenia do:  pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04

 

Nr formy:  204

Rodzaj formy i tytuł:  Zajęcia otwarte „Indywidualne środki ochrony przed bronią masowego rażenia”

Adresaci:  Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Zakres tematyczny: 

-   Indywidualne środki ochrony dróg oddechowych i skóry

-   Zasady działania i użytkowania indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych i skóry

Kierownik formy:  Agnieszka Dąbrowska – konsultant ds. przedmiotów przyrodniczych edukacji regionalnej i europejskiej WODN w Skierniewicach

Osoby prowadzące:  Marek Zakonnik – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach

Liczba godzin:  3

Koszt:  Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia:  kwiecień 2014 r., Liceum Ogólnokształcące w Skierniewicach, ul. Sienkiewicza 10

Zgłoszenia do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04

 


 

Nr formy:  205

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Nordic walking - walory zdrowotne i propozycja zajęć do wyboru z wychowania fizycznego”

Adresaci: Nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół.

Zakres tematyczny: 

-    Prezentacja dyscypliny oraz jej walorów zdrowotnych

-    Zasady doboru długości kijków oraz przygotowanie do zajęć

-    Metodyka nauczania kroku podstawowego w marszu z kijkami

-    Ćwiczenia z kijami

-    Zajęcia praktyczne

-    Propozycja zajęć do wyboru

Kierownik formy:  Jacek Zrazek – nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog, były konsultant ds. organizacji doskonalenia i informacji w WODN w Skierniewicach; e-mail: jazra@wp.pl

Osoby prowadzące:  Aldona Bąk – doradca ds. wychowania fizycznego nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 3 im. J. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim

Liczba godzin:  6

Koszt:  80 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia:  maj 2014 r., Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 31

Zgłoszenia do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04

Uwaga: Ze względu na czynny udział uczestników w zajęciach, prosimy o przyniesienie obuwia i stroju sportowego.

 

Nr formy 206

Rodzaj formy i tytuł:  Warsztaty metodyczne „Ceremoniał pocztu sztandarowego”

Adresaci: Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Zakres tematyczny: 

-   Chwyty sztandarem:

·        postawa zasadnicza

·        chwyt na ramię

·        chwyt prezentuj

-   Salutowanie sztandarem

-   Zachowanie pocztu sztandarowego podczas Mszy Świętej

-   Czynności pocztów sztandarowych podczas uroczystości szkolnych

-   Udział pocztów sztandarowych w uroczystościach patriotycznych

Kierownik formy:  Agnieszka Dąbrowska – konsultant ds. przedmiotów przyrodniczych edukacji regionalnej i europejskiej WODN w Skierniewicach

Osoby prowadzące:  Marek Zakonnik – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach

Liczba godzin:  5

Koszt:  50 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia:  6.03. 2014 r., Liceum Ogólnokształcące w Skierniewicach, ul. Sienkiewicza 10

godz.15.00

Zgłoszenia do: pokoju 201 w WODN w Skierniewicach – tel. 46 / 833–20–04

 w górę     Spis treści