Zmiany terminów szkoleń

Forma nr 23

Warsztaty metodyczne e-learning na platformie MS Teams „Szachy w szkole i przedszkolu” odbędą się w dniach 24 i 30 marca, 14 kwietnia 2021 roku, godz. 1500

Forma nr 57
Seminarium  e-learning „Wychowanie liturgiczne na lekcji religii” nie odbędzie się

Forma nr 58
Seminarium  e-learning „W ciemnościach wirtualnego świata” nie odbędzie się

Forma nr 56
Warsztaty metodyczne „KOT, czyli katechetom O Teatrze” nowy termin szkolenia zostanie zamieszczony na stronie WODN w Skierniewicach       

Forma nr 20
Warsztaty metodyczne „Motoryka duża. Ruch to podstawa i dobra zabawa, czyli ruszam się i uczę” dodatkowy termin 15 lutego – 12 marca 2021 roku

Forma  nr 151
warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „Przedmiotowy system oceniania z biologii w szkołach ponadpodstawowych” Koszt: 10 zł Nowy termin szkolenia 12.02-12.03.2021 r.

Forma nr 140
Warsztaty metodyczne „Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych” z 29 stycznia na 21 maja 2021;

Forma nr 143
Seminarium „Matura z języka polskiego dla uczniów po szkole podstawowej” z 5-19 lutego na 12 - 26 marca 2021.

Forma nr 63
Warsztaty metodyczne „Coaching sport – motywowanie uczniów do dbałości o sprawność fizyczną” nowy termin szkolenia zostanie zamieszczony na stronie WODN w Skierniewicach

Forma nr 91
„Kurs na kierownika wypoczynku” nowy termin szkolenia zostanie zamieszczony na stronie WODN w Skierniewicach

Forma nr 92
Kurs doskonalący „Pierwsza pomoc przedmedyczna wg Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji” nowy termin szkolenia zostanie zamieszczony na stronie WODN w Skierniewicach

Forma nr 94
„Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych” nowy termin szkolenia zostanie zamieszczony na stronie WODN w Skierniewicach

Forma nr: 41
Webinarium na Platformie MS Teams pt."Hit edukacji – kody QR w szkole ponadpodstawowej"- następny termin szkolenia zostanie podany na stronie Ośrodka lub przesłany do Uczestników szkolenia na podane adresy mailowe w kartach zgłoszenia.