• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Szkolenia zdalne TEAMS MOODLE
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez aplikacje zdalne MSTEAMS i MOODLE
baner

Wirtualny Magazyn Oświatowy nr 42

WIRTUALNY MAGAZYN  OŚWIATOWY

Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Skierniewicach

 


Wirtualny Magazyn Oświatowy Nr 42/2020w numerze:

 

Spis treści

Jak efektywnie uczyć i wychowywać?

 1. Jak wspierać całościowy rozwój dziecka? – Jolanta Hysz
 2. Bezpieczne korzystanie z zasobów internetowych – Jolanta Hysz
 3. Rola oceniania kształtującego – Maria Biernat
 4. Off-line czy on-line, Jak motywować uczniów do uczenia się języków obcych? – Katarzyna Nowak
 5. Egzamin ósmoklasisty z matematyki – Justyna Biernacka
 6. Principles in teaching EFL to young learners – Małgorzata Winciorek
 7. The usefulness of using video materials in teaching – Małgorzata Winciorek
 8. Uczeń ze Specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – Katarzyna  Zawadzka
 9. Kompetencje kreatywne na lekcji. Kształcenie samodzielności i innowacyjności w edukacji – dr Beata Krokocka
 10. Jak oceniać małego ucznia? – Anna Garstka

Jak pracują inni, czyli przykłady dobrych praktyk pedagogicznych?

 1. Lekcje nie muszą być nudne… czyli jak zainteresować młodzież literaturą i sztuką? (kilka propozycji na ciekawe lekcje z języka polskiego i wiedzy o kulturze w szkole ponadpodstawowej) – Iwona Fontańska, Anna Lelonkiewicz-Kubik, Bożena Prachnio, Monika Stachów, Katarzyna Szalkowska
 2. Wielofunkcyjność i wielozadaniowość Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu- Agnieszka Szuluk
 3. Projekt edukacyjny „Dla Niepodległej” – Małgorzata Multan-Sieczka, Bożena Związek

4.a. Ciekawość świata podstawą wszystkich odkryć i wynalazków. Wielcy odkrywcy i ich dzieła - Iwona Leśniewicz

4.b. Scenariusz lekcji: Ciekawość świata podstawą wszystkich odkryć i wynalazków. Wielcy odkrywcy i ich dzieła - Iwona Leśniewicz

 1. Konspekt zajęć: Ocenianie kształtujące – Ewelina Malińska
 2. Scenariusz lekcji: Poznajemy kod genetyczny i jego cechy – Ewelina Malińska
 3. Scenariusz lekcji: Lekcja powtórzeniowa. Dlaczego I Rzeczpospolita upadła w XVIII wieku ?Alicja Wachnianin-Męcina
 4. Konspekt lekcji Scottish castles and palaces – the heritage of Scotland – Mariola Czapnik
 5. Konspekt lekcji: Wycieczka po Moskwie – Michał Chruściel
 6. Współpraca szkoły z rodzicami – propozycja diagnozy oczekiwań rodziców – Marek Rawski
 7. Współczesne teorie doradztwa zawodowego – Joanna Jednoralska

Zarządzanie oświatą

 1. Ocena pracy nauczyciela – Anna Stefaniak  

Zasady publikacji w WMO

     
WIRTUALNY MAGAZYN OŚWIATOWY


NR 42Wydawca: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
Redaktor naczelny: mgr Anna Stefaniak
Adres redakcji: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
96–100 Skierniewice, ul. Batorego 64 D
tel./fax. (046) 833 20 04, 833 40 74, 832 56 43
www.wodnskierniewice.eu

ISSN 1732-1182

 


Wirtualny Magazyn Oświatowy nr 41

WIRTUALNY MAGAZYN  OŚWIATOWY

Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Skierniewicach

 


Wirtualny Magazyn Oświatowy Nr 41/2019w numerze:

 

Wstęp - Małgorzata Wrzodak

 

100 rocznica odzyskania niepodległości

  1. Obchody 100rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Szkole Podstawowej
  im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach – Jolanta Gajewska

  2. Mamy Niepodległą – Karina Wójcik, Karina Pilna, Beata Rześna, Paulina Lus,
  Agnieszka Pikulska,

  3. … Za jej mogiły święte i krwawe... - Teresa Gajek, Beata Rześna
  4. Dzień Niepodległości - Monika Badur
  5. Wieczornica patriotyczna – Teresa Multan, Renata Durmaj
          - Wiersze o tematyce patriotycznej – Zofia Gala

 

Jak efektywnie uczyć i wychowywać?
  6. Aspekty cyberprzemocy - Artur Błażejewski
  7. Percepcja wzrokowa – Jolanta Hysz
  8. Jaką funkcję odgrywa w procesie edukacyjnym praca domowa? - Halina Dębowska
  9. Funkcja wychowawcza i edukacyjna „Baśni” Andersena - Aneta Gędek
10. Ocenianie kształtujące - Katarzyna Nowak
11. Poczucie humoru sposobem na zażegnywanie sporów – Teresa Szczepańska
12. Zaproszenie do innowacji – Marek Rawski
13. Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci poprzez papieroplastykę – dr Beata Krokocka

 

Jak pracują inni, czyli przykłady dobrych praktyk pedagogicznych?
14. Konspekt lekcji „Ślub w cerkwi” - Sylwia Malinowska
       - Каквыглядитвенчание в церкви? – prezentacja multimedialna
       - Каквыглядитвенчание в церкви ?– zadania dla ucznia
       - Каквыглядитвенчание в церкви? – tekst do wysłuchania oraz film
15. Konspekt lekcji „Świat wartości człowieka wolnego w wierszu „Możliwości” Wisławy Szymborskiej” - Halina Dębowska
16. Scenariusz zajęć „Zwierzęta małe i duże - Dominika Kowalska
17. Scenariusz zajęć „Interakcje leków z żywnością i napojami alkoholowymi - Krzysztof Pawlina, Marzenna Piwowar-Zrazek

 

Ewaluacja w praktyce szkolnej
18. Raport z ewaluacji wewnętrznej: Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze – Kinga Kapeluszna
19. Ewaluacja – przewodnik po wymaganiach – Anna Stefaniak
20. Dlaczego wizja i misja szkoły stanowi podstawę prognozowania rozwoju szkoły?- Agnieszka  
      Stachurska-jelonek

 

Co nowego w oświacie?
21. Zmiany w doradztwie edukacyjno-zawodowym. Aspekty prawne, organizacyjne i metodyczne – Joanna Jednoralska
22. Nowe wyzwania wobec doradztwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych: pozaszkolne formy kształcenia – Agata Lipska
23. Nowe wyzwania wobec doradztwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych. Diagnoza potrzeb rynku pracy – Agata Lipska
24. Przykłady dobrych praktyk. Uzupełnianie kwalifikacji podczas kształcenia zawodowego – Agata Lipska
25. Egzamin ósmoklasisty – Elżbieta Masny  

Zasady publikacji w WMO

     
WIRTUALNY MAGAZYN OŚWIATOWY


NR 41Wydawca: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
Redaktor naczelny: mgr Anna Stefaniak
Adres redakcji: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
96–100 Skierniewice, ul. Batorego 64 D
tel./fax. (046) 833 20 04, 833 40 74, 832 56 43
www.wodnskierniewice.eu

ISSN 1732-1182

 


Copyright © 2021. wodn@wodnskiernie.nazwa.pl Rights Reserved.


Facebook