• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Szkolenia zdalne TEAMS MOODLE
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez aplikacje zdalne MSTEAMS i MOODLE
baner

Wirtualny Magazyn Oświatowy nr 40

WIRTUALNY MAGAZYN  OŚWIATOWY

Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Skierniewicach

 


Wirtualny Magazyn Oświatowy Nr 40/2018w numerze:

 

Wstęp - Małgorzata Wrzodak

 

Rok Władysława Reymonta
1. "Śladami Reymonta"- Anna Segrecka, Beata Paramuszczak


Jak efektywnie uczyć i wychowywać?
2. Scenariusz lekcji „Różnice interkulturowe w komunikacji niewerbalnej – gesty”
     - Agnieszka Jóźwicka-Pichalaka
3. Samorządność i Samorząd Uczniowski - Anna Stefaniak
4. Mediacja szkolna, czyli sprawiedliwość naprawcza - Teresa Szczepańska
5. Scenariusz lekcji „Doskonalenie odbić piłki sposobem oburącz górnym i sposobem oburącz dolnym w MPS” - Agata Zapisek
6. Wpływ emocji na zachowanie uczniów i nauczycieli - Marek Rawski
7. Usprawnianie percepcji słuchowej - Jolanta Hysz
8. Technologia informacyjna w nauczaniu języków obcych -  Katarzyna Nowak
9. „Dlaczego ogórek nie śpiewa?” - ks. Kamil Goc


 

Jak pracują inni, czyli przykłady dobrych praktyk pedagogicznych?
10. Scenariusz zajęć „Mleczna Kraina” - Beata Szymańska
11. Scenariusz zajęć „Od jajka do kury” - Beata Szymańska
12. Scenariusz zajęć „Zdrowie naszym skarbem. Wiem, co jem” - Renata Walczak-Romanowska
13. Scenariusz zajęć „Oznaczenie zawartości witaminy C metodą jodometryczną w tabletkach”
      - Krzysztof Pawlina mgr farmacji,  Marzenna Piwowar-Zrazek mgr piel.

14. Konspekt zajęć „Ogrody jak zaczarowane. Zakupy” - Anna Patuszczyk
15. Konspekt lekcji „Jednostki pola. Pole prostokąta – ćwiczenia” - Agata Morawska
16. Projekt sportowy RAMBIT. Impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka i Sportu
      - Krzysztof Sałuda

17. Scenariusz zajęć „Myślenie dedukcyjne” - Krzysztof Sałuda
18. Scenariusz lekcji „Ferie zimowe – zasady konstruowania wypowiedzi pisemnej (bloga)” - Joanna Olak, Monika Łazęcka
19. „Warto uczyć się w ZSP im. Władysława St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej”
      - Anna Segrecka, Renata Paramuszcza
20. Warsztat pracy nauczycieli SOSW im. Janusza Korczaka w Skierniewicach
      - Beata Strzechmińska

 

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży – przykłady dobrych praktyk
21. Scenariusz zajęć „Postacie z ulubionych bajek” - Beata Szymańska
22. „Kto czyta, nie błądzi” - Małgorzata Sokołowska
23. „Działalność Centrum Informacyjnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Łowiczu”
      - Marzanna Kotowicz

24. „Działania popularyzujące czytelnictwo w bibliotece szkolnej” - Ewa Więcek
25. „Czytanie – piękna rzecz” - Karolina Dobrosz-Stępkowska
26. „Promocja czytelnictwa w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą”
      - Gabriela Stępniak

27. „Zaczytana szkoła” – działania popularyzujące czytelnictwo w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łowiczu - Ewa Stępniewska


Co nowego w oświacie? (informacje, propozycje, …)
28. Doradztwo zawodowe w szkołach – podstawy prawne - Bożena Fronckiewicz


 

  

Zasady publikacji w WMO

     
WIRTUALNY MAGAZYN OŚWIATOWY


NR 40Wydawca: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
Redaktor naczelny: mgr Małgorzata Wrzodak
Adres redakcji: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
96–100 Skierniewice, ul. Batorego 64 D
tel./fax. (046) 833 20 04, 833 40 74, 832 56 43
www.wodnskierniewice.eu

ISSN 1732-1182

 


Copyright © 2021. wodn@wodnskiernie.nazwa.pl Rights Reserved.


Facebook