Wirtualny Magazyn Oświatowy nr 35

WIRTUALNY MAGAZYN  OŚWIATOWY

Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Skierniewicach

 


Wirtualny Magazyn Oświatowy Nr 35/2013w numerze:

 

WSTĘP

   

DOSKONALENIE PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA – PROPOZYCJE

ROZMOWY O WYCHOWANIU

INFORMACJE I PROPOZYCJE

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

 

 

 


 

  

Zasady publikacji w WMO

     
WIRTUALNY MAGAZYN OŚWIATOWY


NR 35Wydawca: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
Redaktor naczelny: dr Teresa Janicka-Panek
Adres redakcji: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
96–100 Skierniewice, ul. Batorego 64 D
tel./fax. (046) 833 20 04, 833 40 74, 832 56 43
www.wodnskierniewice.eu

ISSN 1732-1182