• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Szkolenia zdalne TEAMS MOODLE
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez aplikacje zdalne MSTEAMS i MOODLE
baner

Wirtualny Magazyn Oświatowy nr 38

WIRTUALNY MAGAZYN  OŚWIATOWY

Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Skierniewicach

 


Wirtualny Magazyn Oświatowy Nr 38/2016w numerze:

 

Wstęp - Małgorzata Wrzodak


Zasady przygotowania prac do publikacji w Wirtualnym Magazynie Oświatowym w Skierniewicach

 

Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?
- Historia krok po kroku - Halina Dębowska
- Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał - Katarzyna Krakowian-Płoszka


Jak efektywnie uczyć i wychowywać?
- Program własny koła plastycznego dla klasy I „Zabawy twórcze” - Bożena Szkopińska
- Pedagogika Marii Montessori. Scenariusz zajęć prowadzonych z wykorzystaniem elementów metody Montessori - Bogumiła Latoszewska
- Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność - Artur Czarnecki
- Polska w Europie. Scenariusz lekcji historii w klasie IV - Halina Dębowska
- Aktywność poznawcza dzieci w edukacji ekologicznej - Jolanta Hysz
- Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów - Justyna Biernacka
- Nagrody i kary w procesie wychowawczym dzieci młodszym wieku szkolnym - Anna Zagawa-Ziółkowska
- Minęła sześćsetna rocznica urodzin Jana Długosza… - Bożena Fronckiewicz, Anna Stefaniak
- Recenzja: E. Sałata, Teoria i praktyka przygotowania nauczycieli edukacji techniczno-informatycznej - dr Teresa Janicka-Panek
 

Jak pracują inni, czyli przykłady dobrych praktyk pedagogicznych?
- Średniowieczne społeczeństwo feudalne. Scenariusz lekcji historii w gimnazjum - Adam Grzebiela
- Dwa ognie. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego - Kamil Wójcik; Marzenna Piwowar-Zrazek
- Gry i zabawy kształtujące sprawność, ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji, zwinności i precyzji ruchu.  Scenariusz zajęć  wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej - Kamil Wójcik; Marzenna Piwowar-Zrazek
- Piłka ręczna – doskonalenie rzutu na bramkę z wyskoku. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego - Kamil Wójcik; Marzenna Piwowar-Zrazek
- Wielka historia w Gminie Nowa Sucha. Projekt edukacyjny - Halina Dębowska

Co nowego w oświacie? (informacje, propozycje, …)
- Koncepcja pracy szkoły – kilka spostrzeżeń - Anna Stefaniak
- Procedura przeprowadzania obserwacji – propozycja dla kadry kierowniczej szkół/ placówek oświatowych - Bożena Fronckiewicz

 

  

Zasady publikacji w WMO

     
WIRTUALNY MAGAZYN OŚWIATOWY


NR 38Wydawca: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
Redaktor naczelny: mgr Małgorzata Wrzodak
Adres redakcji: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
96–100 Skierniewice, ul. Batorego 64 D
tel./fax. (046) 833 20 04, 833 40 74, 832 56 43
www.wodnskierniewice.eu

ISSN 1732-1182

 


Copyright © 2021. wodn@wodnskiernie.nazwa.pl Rights Reserved.


Facebook