Wirtualny Magazyn Oświatowy nr 37

WIRTUALNY MAGAZYN  OŚWIATOWY

Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Skierniewicach

 


Wirtualny Magazyn Oświatowy Nr 37/2015w numerze:

 

  • Co nowego w oświacie? (informacje, propozycje, …) – zapraszamy do Kącika prawnego

 

  

Zasady publikacji w WMO

     
WIRTUALNY MAGAZYN OŚWIATOWY


NR 37Wydawca: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
Redaktor naczelny: dr Teresa Janicka-Panek
Adres redakcji: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
96–100 Skierniewice, ul. Batorego 64 D
tel./fax. (046) 833 20 04, 833 40 74, 832 56 43
www.wodnskierniewice.eu

ISSN 1732-1182