Sieci współpracy

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK

 

Lp. Tytuł/Temat sieci Ramy czasowe sieci/termin spotkania organizacyjnego Koordynator sieci
  Pomoc Psychologiczno –Pedagogiczna

wrzesień 2019 roku /sierpień 2020 roku

Katarzyna Zawadzka

1. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczniów na lekcjach języka polskiego wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Małgorzata Wrzodak
2. Sposoby motywowania ucznia do rozwoju kompetencji kluczowych z zastosowaniem metod aktywizujących wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Małgorzata Wrzodak
3. Warsztat pracy opiekuna stażu wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Anna Stefaniak
4. Dyrektor na starcie wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Anna Stefaniak
5. Wychowanie i profilaktyka wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Marek Rawski
6. Szkoła/placówka promująca zdrowie wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku

 Marzenna

 Piwowar-Zrazek

7. Nauczanie przez doświadczenie: aktywnie i twórczo na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku dr Beata Krokocka
8. Szkoła sprzyjająca dziecku: uczeń zdolny w szkole/placówce oświatowej wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku dr Beata Krokocka
9. Rozwój zawodowy nauczyciela wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Elżbieta Masny
10. Budowanie więzi interpersonalnych katechety z uczniami wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku ks. Kamil Goc
11. Opracowanie/dostosowanie programów nauczania do zawodów szkolnictwa branżowego wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Agata Lipska
12. Wzmacnianie potencjału szkół zawodowych wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Agata Lipska