Sieci współpracy

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK

 

Lp. Tytuł/Temat sieci Ramy czasowe sieci Koordynator sieci
1. Warsztat pracy opiekuna stażu wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Anna Stefaniak
2. Dyrektor na starcie wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Anna Stefaniak
3. Wychowanie i profilaktyka wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Marek Rawski
4. Szkoła/placówka promująca zdrowie wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku

Marzenna

Piwowar-Zrazek

5. Nauczanie przez doświadczenie: aktywnie i twórczo na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku dr Beata Krokocka
6. Szkoła sprzyjająca dziecku: uczeń zdolny w szkole/placówce oświatowej wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku dr Beata Krokocka
7. Rozwój zawodowy nauczyciela wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Elżbieta Masny
8. Budowanie więzi interpersonalnych katechety z uczniami wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku ks. Kamil Goc
9. Opracowanie/dostosowanie programów nauczania do zawodów szkolnictwa branżowego wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Agata Lipska
10. Wzmacnianie potencjału szkół zawodowych wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Agata Lipska
11. Kreatywny nauczyciel – innowacyjny uczeń w edukacji matematycznej wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Justyna Biernacka
12. Rozwijanie potencjału ucznia – motywowanie z zastosowaniem metod aktywizujących wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Maria Biernat
13. Działania innowacyjne z biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Jolanta Gajek
14. Uczymy się od siebie, aby uczyć innych historii wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Alicja Wachnianin-Męcina
15. Pomoc Psychologiczno –Pedagogiczna wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Katarzyna Zawadzka
16. Warsztat pracy nauczyciela w nowej podstawie programowej z biologii i przyrody październik 2019 roku – czerwiec 2020 roku Iwona Leśniewicz
17. Warsztat pracy nauczyciela języka obcego listopad 2019 roku – czerwiec 2020 roku Katarzyna Nowak
18. Drogowskazy kariery listopad 2019 roku – czerwiec 2020 roku Joanna Jednoralska
19. Kreatywność nauczyciela i ucznia w procesie kształcenia matematycznego w edukacji wczesnoszkolnej listopad 2019 roku – czerwiec 2020 roku Anna Garstka
20. Kodowanie na dywanie listopad 2019 roku – czerwiec 2020 roku Anna Macioszek