• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Sieci współpracy

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK

 

Lp. Tytuł/Temat sieci Termin i miejsce spotkania organizacyjnego Koordynator sieci
 1. Przepisy prawa oświatowego w pracy nauczyciela wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku Bożena Fronckiewicz
 2. Budowanie relacji interpersonalnych katechety z uczniami wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku Kamil Goc
 3.

Kodowanie bez urządzeń cyfrowych

wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku Jolanta Hysz
4. Nauczanie przez doświadczanie: aktywnie i twórczo na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku dr Beata Krokocka
5. Szkoła sprzyjająca dziecku: uczeń zdolny w szkole/placówce oświatowej wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku dr Beata Krokocka
6. Nowe sposoby nauczania języka polskiego wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku Elżbieta Masny
 7. Warsztat pracy nauczyciela języka angielskiego wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku Katarzyna Nowak
8. Szkoła/Placówka Promująca Zdrowie wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku Marzenna Piwowar-Zrazek
 9. Wychowanie i profilaktyka  28 września 2018 roku, godz. 1500, WODN w Skierniewicach, Marek Rawski
 10.  Planowanie pracy zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej w szkole wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku Anna Stefaniak
 11.

Warsztat pracy opiekuna stażu

wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku  Anna Stefaniak
 12.  Wdrażanie mediacji szkolnych i rówieśniczych w szkołach i innych placówkach oświatowych wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku Teresa Szczepańska
 13. Sposoby motywowania ucznia do rozwoju kompetencji kluczowych    z zastosowaniem metod aktywizujących wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku Małgorzata Wrzodak
 14. Promocja kształcenia zawodowego – wzmacnianie  potencjału szkół zawodowych wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku Agata Lipska
 15. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole wrzesień 2018 roku – sierpień 2019 roku Anna Walendzik
Copyright © 2019. soft-art@wp.pl Rights Reserved.