• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Sieci współpracy

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK

 

Lp. Tytuł/Temat sieci Ramy czasowe sieci Koordynator sieci
1. Warsztat pracy opiekuna stażu wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Anna Stefaniak
2. Dyrektor na starcie wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Anna Stefaniak
3. Wychowanie i profilaktyka wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Marek Rawski
4. Szkoła/placówka promująca zdrowie wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku

Marzenna

Piwowar-Zrazek

5. Nauczanie przez doświadczenie: aktywnie i twórczo na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku dr Beata Krokocka
6. Szkoła sprzyjająca dziecku: uczeń zdolny w szkole/placówce oświatowej wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku dr Beata Krokocka
7. Rozwój zawodowy nauczyciela wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Elżbieta Masny
8. Budowanie więzi interpersonalnych katechety z uczniami wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku ks. Kamil Goc
9. Opracowanie/dostosowanie programów nauczania do zawodów szkolnictwa branżowego wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Agata Lipska
10. Wzmacnianie potencjału szkół zawodowych wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Agata Lipska
11. Kreatywny nauczyciel – innowacyjny uczeń w edukacji matematycznej wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Justyna Biernacka
12. Rozwijanie potencjału ucznia – motywowanie z zastosowaniem metod aktywizujących wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Maria Biernat
13. Działania innowacyjne z biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Jolanta Gajek
14. Uczymy się od siebie, aby uczyć innych historii wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Alicja Wachnianin-Męcina
15. Pomoc Psychologiczno –Pedagogiczna wrzesień 2019 roku – sierpień 2020 roku Katarzyna Zawadzka
16. Warsztat pracy nauczyciela w nowej podstawie programowej z biologii i przyrody październik 2019 roku – czerwiec 2020 roku Iwona Leśniewicz
17. Warsztat pracy nauczyciela języka obcego listopad 2019 roku – czerwiec 2020 roku Katarzyna Nowak
18. Drogowskazy kariery listopad 2019 roku – czerwiec 2020 roku Joanna Jednoralska
19. Kreatywność nauczyciela i ucznia w procesie kształcenia matematycznego w edukacji wczesnoszkolnej listopad 2019 roku – czerwiec 2020 roku Anna Garstka
20. Kodowanie na dywanie listopad 2019 roku – czerwiec 2020 roku Anna Macioszek
Copyright © 2020. soft-art@wp.pl Rights Reserved.