• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Propozycje innych instytucji

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i propozycjami innych instytucji


 Szanowni Państwo,

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. zaprasza uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w I Międzynarodowej edycji  V Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie  pt. Przerwa na czytanie - bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom..

Pozdrawiam serdecznie.

Anna GiniewskaI międzynarodowa edycja V ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie X 2020 r..pngI międzynarodowa edycja V ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie X 2020 r..png

 


Inicjatywy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi 
Inicjatywa Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach


 
 
 
 
Szanowni Państwo,
Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przekazuje informację z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie dotyczącą konkursu czytelniczego
„ Czytelmistrz 2020”.
I edycja ogólnopolskiego konkursu
„Czytelmistrz 2020”
to konkurs czytelniczy kierowany do dorosłych mieszkańców całej Polski, którzy kochają książki. Jego celem jest promowanie i popularyzowanie czytelnictwa w ciekawy i niekonwencjonalny sposób, zdrowa rywalizacja i dobra zabawa.
Więcej informacji:

http://czytelmistrz.mgbp-wieruszow.pl/o-konkursie/

Z poważaniem
Dorota Komar
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
Wydział Edukacji


bh 2                       Informacja o rekrutacji

Szanowni Państwo,
Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w załączeniu przekazuje informację z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stargardzie dot. naboru na rok szkolny 2019/2020 do klas V-VIII Szkoły Podstawowej funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Stargardzie.
Informacja skierowana jest do szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których naukę pobierają dzieci sprawiające problemy wychowawcze, mające trudności w nauce, które wymagają specjalistycznej pomocy i posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym).
Z poważaniem
Dorota Komar
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
Wydział Edukacji

Wpierajmy bezpieczeństwo naszych pociech na drodze!

 

    W związku z nadchodzącym rozpoczęciem roku szkolnego pragniemy zwrócić uwagę przedszkoli oraz szkół na znaczenie uświadamiania dzieci i rodziców o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego i noszenia odblasków. W tym celu, we współpracy z niemiecką marką C&A, zrealizowaliśmy projekt, w ramach którego przygotowaliśmy kilka poradników dla rodziców i opiekunów z cennymi wskazówkami, na co zwrócić uwagę będąc uczestnikiem ruchu drogowego oraz jak zapobiec nieszczęśliwym wypadkom.

     W całokształcie dotychczasowych działań BRD zaobserwowaliśmy, że konieczne jest przekazywanie rzetelnej informacji o tym, w jaki sposób my, uczestnicy ruchu drogowego, możemy zminimalizować ryzyko wypadków z udziałem najmłodszych. A nie ulega wątpliwości, że liczba wypadków na polskich drogach z każdym rokiem drastycznie wzrasta.

     W związku z powyższym pragniemy zachęcić Państwa do zapoznania się z naszą serią artykułów „Dzieci jako uczestnicy ruchu drogowego”, którą znajdą Państwo na stronie https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/bezpieczenstwo-dzieci-w-ruchu-drogowym

 


 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
Geoportalu Województwa Łódzkiego - czytaj więcej.....

 


 

 

 

 

Copyright © 2020. wodn@wodnskiernie.nazwa.pl Rights Reserved.