Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Wrzesień 2019 r. – Sierpień 2020 r.


Prosimy o zapamiętanie numeru formy i podanie go przy zgłoszeniu.


Szanowni Państwo,

informujemy uczestników szkoleń dokonujących opłat za szkolenia, w formie gotówkowej lub przelewem, iż do wystawienia faktury VAT należy podać informację dotyczącą nabywcy z numerem NIP i odbiorcy faktury.

     Ponadto prosimy poinformować o tym w momencie dokonywania wpłaty (gotówka lub przelew) ponieważ wystawienie faktury w związku z centralizacją VAT-u, jest możliwe wyłącznie w miesiącu, w którym dokonano wpłaty.

Dziękujemy i zapraszamy na szkolenia.

 Księgowość 

 tel.  (46) 833-20-04 – wew. 201 zapisy na formy kształcenia ustawicznego
tel.  (46) 833-40-74, 832-56-43  sekretariat Ośrodka, Dyrekcja Ośrodka


<Nowe Szkolenia PDF>

Wstęp

 1.  Zasady zapisu na formy
 2.  Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek
 3.  Kursy kwalifikacyjne
 4.  Organizacja i zarządzanie w oświacie, awans zawodowy
 5.  Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, plastyka
 6.  Edukacja humanistyczna
 7.  Edukacja matematyczno-przyrodnicza, technologia informacyjna
 8.  Edukacja religijna
 9. Edukacja językowa
 10. Doradztwo zawodowe, szkolnictwo branżowe
 11. Wychowanie fizyczne, edukacja prozdrowotna, promocja zdrowia
 12. Umiejętności wychowawcze, psychologiczne, specjalne potrzeby edukacyjne,
        wolontariat
 13. Wypoczynek, wycieczki szkolne, pierwsza pomoc przedmedyczna
 14. Szkolenia rad pedagogicznych
 15. Wykaz szkoleń e-learning na rok 2019/2020
 16. Szczególne przedsięwzięcia proponowane nauczycielom przez Wojewódzki Ośrodek
       Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach

>>> Pobierz wersję PDF całorocznej oferty <<<

 


Termin realizacji szkoleń podany w ofercie uważa się za wiążący
i nie przewiduje się potwierdzania telefonicznego.

Szanowni Państwo,

prosimy o uiszczenie odpłatności za formy na konto Ośrodka
i wpisanie nr formy na przelewie

Pekao S.A. 22 1240 6292 1111 0010 6968 1186

oraz przybycie na zajęcia z dowodem wpłaty.
Wpisanie w tytule wpłaty numeru formy ułatwi identyfikację Księgowości Ośrodka.

Dziękujemy!