Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
w Skierniewicach

Wrzesień 2019 r. – Sierpień 2020 r.

Prosimy o zapamiętanie numeru formy i podanie go przy zgłoszeniu.

Termin realizacji szkoleń podany w ofercie uważa się za wiążący i nie przewiduje się potwierdzania telefonicznego.
Szanowni Państwo,
Prosimy uczestników szkoleń o dokonywanie wpłat za szkolenia
przelewem na numer konta  22 1240 6292 1111 0010 6968 1186
W tytule przelewu prosimy o podanie numeru formy, imienia i nazwiska uczestnika.
Do wystawienia faktury VAT prosimy o podanie informacji dotyczącej Nabywcy z numerem NIP oraz odbiorcy tej faktury. Wystawienie faktury VAT odbywa się w miesiącu dokonania wpłaty. 
Dziękujemy i zapraszamy na szkolenia
                                                                                                   

 tel.  (46) 833-20-04 – wew. 201 zapisy na formy kształcenia ustawicznego
tel.  (46) 833-40-74, 832-56-43  sekretariat Ośrodka, Dyrekcja Ośrodka


Zapisy on-line na szkolenia

 <Nowe Szkolenia PDF>

Wstęp

 1.  Zasady zapisu na formy
 2.  Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek
 3.  Kursy kwalifikacyjne
 4.  Organizacja i zarządzanie w oświacie, awans zawodowy
 5.  Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, plastyka
 6.  Edukacja humanistyczna
 7.  Edukacja matematyczno-przyrodnicza, technologia informacyjna
 8.  Edukacja religijna
 9. Edukacja językowa
 10. Doradztwo zawodowe, szkolnictwo branżowe
 11. Wychowanie fizyczne, edukacja prozdrowotna, promocja zdrowia
 12. Umiejętności wychowawcze, psychologiczne, specjalne potrzeby edukacyjne,
        wolontariat
 13. Wypoczynek, wycieczki szkolne, pierwsza pomoc przedmedyczna
 14. Szkolenia rad pedagogicznych
 15. Wykaz szkoleń e-learning na rok 2019/2020
 16. Szczególne przedsięwzięcia proponowane nauczycielom przez Wojewódzki Ośrodek
       Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
 17. Edukacja informatyczna

>>> Pobierz wersję PDF całorocznej oferty <<<