• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Szkolenia zdalne TEAMS MOODLE
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez aplikacje zdalne MSTEAMS i MOODLE
baner
RSS

Międzypowiatowa konferencja
„Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w podstawie programowej
wychowania fizycznego - nowe wyzwania i oczekiwania”.

 

 

   16 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu (szkoła promująca zdrowie) odbyła się Międzypowiatowa konferencja „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w podstawie programowej wychowania fizycznego- nowe wyzwania i oczekiwania”.

   Celem konferencji była aktualizacja wiedzy w zakresie edukacji zdrowotnej na zajęciach wychowania fizycznego w szkołach i placówkach oświatowych.

   Adresatami konferencji byli nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół i placówek z powiatów rawskiego, skierniewickiego i łowickiego. Z zaproszenia głównie skorzystali nauczyciele rejonu skierniewickiego.

   Wśród zaproszonych prelegentów byli:

Prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska reprezentująca Uniwersytet Warszawski i zarazem Przewodnicząca Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie  działającego przy Ośrodku Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie wygłosiła wykład nt. „Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym” , w którym między innymi mówiła, że:

 

• Edukacja zdrowotna jest prawem każdego dziecka - w dzieciństwie i młodości kształtują się zachowania zdrowotne, które decydują o stylu życia i zdrowiu w dalszych latach życia

• W szkole są możliwości prowadzenia systematycznej, zaplanowanej edukacji zdrowotnej całej populacji dzieci i młodzieży oraz części rodziców

• Edukacja zdrowotna wspiera realizację podstawowych zadań szkoły – zdrowie ucznia sprzyja osiągnięciom szkolnym

• Edukacja zdrowotna w szkole jest uznana za najbardziej opłacalną, długofalową inwestycję w zdrowie społeczeństwa, jej koszty  są niewspółmiernie niższe niż leczenia chorób   à stanowi element polityki zdrowotnej państwa

   Pokrótce przedstawiła historię edukacji zdrowotnej w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz szczegółowo scharakteryzowała wskazówki metodyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego w odniesieniu do realizacji edukacji zdrowotnej w szkołach podstawowych i bloku wyodrębnionego na III i IV etapie edukacyjnym wychowania fizycznego. Zasygnalizowała interpretując prowadzone badania przez ORE w Warszawie , że nauczyciele wychowania fizycznego nie są w pełni przygotowani do realizacji edukacji zdrowotnej co wynika z niechęci nauczycieli wychowania fizycznego do szkoleń i niedoborów kadry doradców metodycznych oraz konsultantów nauczycieli wychowania fizycznego i trudności w organizacji szkoleń.

   Ponadto przeprowadziła wśród nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych badania ankietowe w ramach Międzynarodowego Projektu „EPISCHOOL – pokonajmy bariery razem”. Celem projektu jest zmniejszenie skali wykluczenia społecznego uczniów z padaczką poprzez działania podjęte wśród nauczycieli.

   Reprezentująca Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach dr n. med. Gabriela Henrykowska wygłosiła wykład na temat „Rola aktywności fizycznej w prawidłowym rozwoju dziecka” . Podkreśliła w swoim wystąpieniu, że profilaktyka  nie jest synonimem  promocji zdrowia. Wskazała korzyści zdrowotne wynikające z aktywności fizycznej oraz zwróciła szczególną uwagę  na problem nadwagi i otyłości wśród dzieci.  Przedstawiła tezę, że  aktywność fizyczna jest procesem, którego produktem jest zdrowie.
   Dobre praktyki w realizacji edukacji zdrowotnej na III etapie edukacyjnym zaprezentowała  p. Aleksandra Mostowska nauczycielka wychowania fizycznego Publicznego Gimnazjum w Nowych Zdunach. W czasie wystąpienia wywiązała się żywa, owocna dyskusja.

   Uczestnicy konferencji otrzymali zestawienia bibliograficzne z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i opieki nad uczniem przewlekle chorym przygotowane przez pracowników Filii Biblioteki Pedagogicznej w Łowiczu. Pani kierownik Filii Jolanta Pokorska przygotowała także wystawkę książek z ww. tematyki.  

   W konferencji również wzięli udział p. Bożena Fronckiewicz Wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach, p. Urszula Szewczyk Wojewódzki Koordynator Łódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

   Konferencję zorganizowała i prowadziła Marzenna Piwowar-Zrazek konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach we współpracy z Zespołem ds. promocji zdrowia w ZSP nr 3 i Filią Biblioteki Pedagogicznej w Łowiczu.

Międzypowiatowa konferencja „Edukacja zdrowotna..."
Międzypowiatowa...
Szczegóły Pobierz obraz
Międzypowiatowa konferencja „Edukacja zdrowotna..."
Międzypowiatowa...
Szczegóły Pobierz obraz
Międzypowiatowa konferencja „Edukacja zdrowotna..."
Międzypowiatowa...
Szczegóły Pobierz obraz
 
 
Powered by Phoca Gallery
Copyright © 2021. wodn@wodnskiernie.nazwa.pl Rights Reserved.


Facebook