• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Szkolenia zdalne TEAMS MOODLE
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez aplikacje zdalne MSTEAMS i MOODLE
baner
RSS

Kuratorium Oświaty w Łodzi i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach

zaprosili przedstawicieli organów prowadzących, dyrektorów szkół kształcących w zawodach, pracodawców, nauczycieli kształcenia zawodowego, doradców zawodowych na Wojewódzką Konferencję pt. Planowanie i organizacja kształcenia zawodowego w świetle zachodzących zmian w dniu 26 lutego 2020 roku. Konferencja odbyła się w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach ul. Batorego 64E.

Uczestników konferencji powitała Irena Maria Lesiak, dyrektor skierniewickiej Delegatury KO. Kurator Grzegorz Wierzchowski podkreślił, że prawidłowo realizowana edukacja oparta jest na współpracy szkół z pracodawcami.

W dalszej części konferencji wystąpili: Pan Tomasz Madej, wicedyrektor ORE, przedstawił zarys reformy wzmacniającej potencjał szkół kształcących w zawodach. Pan Radosław Maj z APPLiA Polska, który na przykładzie branży AGD, przedstawił różne możliwości współpracy pracodawców ze szkołami. Pani Agata Lipska, doradca metodyczny ds. kształcenia zawodowego w WODN w Skierniewicach, przedstawiła na przykładzie ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej „Modelowanie oferty programowej w kształceniu zawodowym”. Pan Piotr Tokarz, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, przedstawił jak można zachęcić młodzież do nauki w szkołach kształcących w zawodach. Pani Izabela Laskowska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Martyna Kruszyńska i Dorota Nawrat-Wyraz z Instytutu Badań Edukacyjnych przedstawiły możliwości kształcenia zawodowego w ramach programu Erasmus na lata 2021 – 2027 oraz korzyści i szanse wynikające z rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Pan Tomasz Trzaskacz Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odczytał list od Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Pana Zbigniewa Zięby, skierowany do organizatorów i uczestników konferencji.

Konferencja 26.02.2020
Konferencja 26....
Szczegóły Pobierz obraz
Konferencja 26.02.2020
Konferencja 26....
Szczegóły Pobierz obraz
Konferencja 26.02.2020
Konferencja 26....
Szczegóły Pobierz obraz
Konferencja 26.02.2020
Konferencja 26....
Szczegóły Pobierz obraz
Konferencja 26.02.2020
Konferencja 26....
Szczegóły Pobierz obraz
Konferencja 26.02.2020
Konferencja 26....
Szczegóły Pobierz obraz
Konferencja 26.02.2020
Konferencja 26....
Szczegóły Pobierz obraz
Konferencja 26.02.2020
Konferencja 26....
Szczegóły Pobierz obraz
Konferencja 26.02.2020
Konferencja 26....
Szczegóły Pobierz obraz
Konferencja 26.02.2020
Konferencja 26....
Szczegóły Pobierz obraz
Konferencja 26.02.2020
Konferencja 26....
Szczegóły Pobierz obraz
Konferencja 26.02.2020
Konferencja 26....
Szczegóły Pobierz obraz
Konferencja 26.02.2020
Konferencja 26....
Szczegóły Pobierz obraz
Konferencja 26.02.2020
Konferencja 26....
Szczegóły Pobierz obraz
Konferencja 26.02.2020
Konferencja 26....
Szczegóły Pobierz obraz
Konferencja 26.02.2020
Konferencja 26....
Szczegóły Pobierz obraz
Konferencja 26.02.2020
Konferencja 26....
Szczegóły Pobierz obraz
Konferencja 26.02.2020
Konferencja 26....
Szczegóły Pobierz obraz
Konferencja 26.02.2020
Konferencja 26....
Szczegóły Pobierz obraz
 
 
Powered by Phoca Gallery
Copyright © 2021. wodn@wodnskiernie.nazwa.pl Rights Reserved.


Facebook