• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Szkolenia zdalne TEAMS MOODLE
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez aplikacje zdalne MSTEAMS i MOODLE
baner

Zdalne nauczanie z WODN w Skierniewicach

 

Zdalne nauczanie 
z WODN w Skierniewicach        

1.E-learning dla nauczycieli

2. Zdalne lekcje

- Polecane zasoby: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

- Poradnik dla dyrektora: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/poradnik-dla-dyrektorow

- Poradnik dla nauczycieli: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/poradnik-dla-nauczycieli

- Poradnik dla rodziców: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/poradnik-dla-rodzicow


3.Propozycje nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych WODN w Skierniewicach

Wychowanie przedszkolne
Materiały dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Edukacja wczesnoszkolna

Wsparcie zdalnego nauczania – edukacja wczesnoszkolna

Język polski

Propozycje zdalne

Język angielski

Zachęcam do zapoznania się z materiałami, które mogą być pomocne w czasie zdalnego nauczania:

Historia/WOS
Zdalne lekcje z historii. Historia on-line do nauki w domu

Matematyka

Wsparcie zdalnego nauczania matematyki 

Biologia/przyroda

Geografia

materiały dla nauczycieli geografii do wykorzystania podczas zdalnej nauki oraz arkusz obserwacji zajęć zdalnych  
Kształcenie na odległość
Arkusz obserwacji zdalnej 

Kształcenie specjalne

Propozycje pracy zdalnej dla nauczycieli uczących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczanie specjalne on-line w domu.
Można skorzystać z różnych propozycji prowadzenia zajęć, są one bezpłatne. Materiały są zgodne z podstawą programową na poszczególnych etapach kształcenia specjalnego.
Podaje linki do stron:
gov.pl/zdalnelekcje Minsterstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji,  www.wsparcie uczniow ze spe, www.gov/web/edukacja/kształcenie-naodlegość-poradnik-dla-szkół, https;//archiwum.men.gov.pl/wp-content/upolads/materiały-ćwiczenia dla uczniów z niepełnosprawoscią intelektualną
Do zajęć kompensacyjno-  korekcyjnych  http;//www.scholaris.pl/zasob/72765?bid=0&iidquery=terapia&api
Porady dla nauczycieli specjalistów https://ww.metir.pl/content/view/3401/105/
Zachęcam do skorzystania Beata Trochonowicz
 

Edukacja zawodowa

platforma zwierająca materiały do zdalnego nauczania przedmiotów zawodowych
https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/

- repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego https://kno.ore.edu.pl/index.php

https://prezi.com/user/1ttmwm7zah65/ (branża hotelarsko‑gastronomiczno‑turystyczna)

http://www.e.ksztalcenie‑zawodowe.pl/

http://zawodowaedu.pl/

https://www.techniklogistyk.com/ (branża spedycyjno‑logistyczna)

https://cukiernictwo‑piekarstwo.blogspot.com/ (branża spożywcza)

https://revas.pl/praktykionline/ (praktyki zawodowe z wykorzystaniem Branżowych Symulacji Biznesowych)

https://miniprzedsiebiorstwo.junior.org.pl/ (wirtualne zarządzanie firmą)

4.  Praca zdalna z uczniami – informacje i zasoby internetowe  

 • Zachęcamy do korzystania z „Informatora dla dyrektorów szkół i nauczycieli – działania MEN na rzecz cyfryzacji edukacji” zawierającego materiały dot. inicjatyw realizowanych w obszarze cyfryzacji szkół oraz działań podjętych przez MEN w związku z pandemią korona wirusa.

Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli – działania MEN na rzecz cyfryzacji edukacji

 • Polecamy korzystanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym z zasobów POLONY, jednej z największych bibliotek cyfrowych w Europie, jednocześnie największej i najnowocześniejszej tego typu biblioteki w Polsce.

Czytaj książki on-line – skorzystaj z serwisu Biblioteki Narodowej POLONA

 • Oferta Telewizji Polskiej pod nazwą „Repetytorium Maturzysty”, realizowana w partnerstwie z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Jest to propozycja skierowana do uczniów przygotowujących się do egzaminu dojrzałości.

Nowe pasmo w TVP „Repetytorium Maturzysty”

 • Na stronie Ministerstwa Edukacji narodowej ukazały się informacje dotyczące materiałów edukacyjnych z bogatej oferty online Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, m.in. spektakli w  formie wideo, wystaw tematycznych poświęconych twórczości wybitnych polskich artystów, np. 
  S. Moniuszce, I. J. Paderewskiemu. Zgromadzony zasób może stanowić wsparcie w kształceniu na odległość.

Materiały edukacyjne Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

 • Zdalny dostęp do  lektur szkolnych z zakresu szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oferowanych przez Bibliotekę Internetową Wolne Lektury oraz portal Lektury.gov.pl.

https://wolnelektury.pl/

 • Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowano materiały przydatne dla nauczycieli i rodziców, dotyczące wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym objętych kształceniem specjalnym i pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN

 • Polskie Radio na swoim portalu internetowym „E-Lekcje historii” przygotowało dla nauczycieli i uczniów materiały do zdalnej nauki historii. Zestawienie obejmuje 7 cykli: 
  – Starożytność i średniowiecze,       
  – Renesans,   
  – XVII wiek, 
  – Oświecenie i epoka napoleońska,  
  – Od kongresu wiedeńskiego do powstania styczniowego,
  – Od połowy XIX wieku do zakończenia I wojny światowej,       
  – Dwudziestolecie międzywojenne.

E-lekcje historii z Polskim Radiem – materiały dla nauczycieli

 • Telewizja Polska rozpoczęła emisję materiałów edukacyjnych adresowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych. Lekcje dla szkół ponadpodstawowych są rozwinięciem projektu „Szkoła z TVP” realizowanego przez Telewizję Polską przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

„Szkoła z TVP” dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 • Ze stron wydawców edukacyjnych zrzeszonych w Polskiej Izbie Książki – Cambridge University Press, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Grupa MAC S.A., Klett Polska, Nowa Era, Pearson, PWN Wydawnictwo Szkolne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Migra – nauczyciele i uczniowie mogą pobrać bezpłatnie elektroniczne wersje podręczników oraz inne materiały dydaktyczne.

Bezpłatne podręczniki w wersji elektronicznej

 • Urząd Ochrony Danych Osobowych przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował poradnik dla szkół „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”, którego celem jest wsparcie dyrektorów, nauczycieli, uczniów i ich rodziców w bezpiecznym korzystaniu z dostępnych metod i narzędzi zdalnego nauczania.

Poradnik dla szkół „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”

 • Projekt Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej – „Szkoła z TVP”.

„Szkoła z TVP”

 • TVP2 - oferta dla najmłodszych widzów, ich rodziców oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej przygotowana przez Telewizję Polską wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

„Wesoła Nauka”

 • Zasoby online instytucji kultury do wykorzystania w kształceniu na odległość – atrakcyjne materiały audiowizualne, wirtualne spacery po muzeach i galeriach sztuki, lekcje muzealne w sieci, ciekawe gry edukacyjne.

Zasoby online instytucji kultury

 • Zasoby IPN do wykorzystania w e-edukacji historycznej – usystematyzowany zbiór 20-letniego dorobku edukacyjnego IPN ułatwia prowadzenie kształcenia na odległość i umożliwia rozwijanie zainteresowań historycznych dzieci i młodzieży szkolnej.

IPN – zasoby online

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało praktyczny poradnik dotyczący organizacji zdalnego nauczania. Kształcenie na odległość. Poradnik dla szkół jest podzielony na kilka części i zawiera wskazówki dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców.     
  Odrębne fragmenty zostały poświęcone:     
  – wychowaniu przedszkolnemu oraz edukacji wczesnoszkolnej,   
  – wczesnemu wspomaganiu rozwoju w warunkach domowych,    
  – przygotowaniu do egzaminów,     
  – wspieraniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  
  – kształceniu zawodowemu, 
  – kwestiom bezpiecznej pracy przy komputerze i w Internecie,     
  – e-narzędziom i e-materiałom, które można wykorzystać w pracy zdalnej z uczniami.

Kształcenie na odległość. Poradnik dla szkół

 • Opracowanie „Nauczycielu, poprowadź lekcje online!” zawierające liczne informacje dotyczące: kanałów komunikacji i narzędzi pracy zdalnej oraz 19 filmów – poradników wideo przygotowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, Akademicką Sieć Komputerową (NASK) oraz Fundację Orange w ramach projektu Lekcja: Enter, pokazujących jak wykorzystać narzędzia internetowe w pracy zdalnej z uczniami, np. jak przenieść lekcję na grupę na Facebooku.

         Praca zdalna z uczniami – informacje i zasoby internetowe

Program "Loguj się z głową". Jak bezpiecznie korzystać z internetu?

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/loguj-sie-z-glowa-czyli-jak-bezpiecznie-korzystac-z-internetu

Materiały

Raport z ewaluacji ex post programu „Loguj się z głową” (II etap projektu)

Przegląd i analiza badań z zakresu e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży w Polsce wraz z wnioskami i rekomendacjami w zakresie profilaktyki e-uzależnień

Problematyczne używanie internetu przez młodzież - RAPORT Z BADAŃ

LOGUJ SIĘ Z GŁOWĄ! Program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci z klas I–III szkół podstawowych

LOGUJ SIĘ Z GŁOWĄ! Program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych

LOGUJ SIĘ Z GŁOWĄ! Program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci z klas VII-VIII szkół podstawowych

LOGUJ SIĘ Z GŁOWĄ! Scenariusze zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ich rodziców

 

 

 

 

Rok 2020-2021

Akty prawne dotyczące oświaty opublikowane w roku szkolnym 2020/2021 – stan prawny na 08.09.2020 r.

Akty prawne dotyczące oświaty opublikowane w roku szkolnym 2020/2021 – stan prawny na 16.10.2020 rok.

LP. NAZWA AKTU PRAWNEGO DATA OGŁOSZENIA DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dz.U. poz. 1830

16-10-2020 16-10-2020

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Dz.U. poz. 1829

16-10-2020 17-10-2020

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Dz.U. poz. 1604

17-09-2020 ------

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej

Dz.U. poz. 1591

16-09-2020 ------

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

Dz.U. poz. 1552

8-09-2020 ------

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego

Dz.U. poz. 1551

8-09-2020 ------

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dz.U. poz. 1539

7-09-2020 8-09-2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Dz.U. poz. 1538

7-09-2020 8-09-2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Dz.U. poz. 1537

7-09-2020 8-09-2020

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej

Dz.U. poz. 1531

4-09-2020 ------

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

Dz.U. poz. 1520

3-09-2020 ------

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Dz.U. poz. 1505

1-09-2020 2-09-2020

publikacje doradców i nauczycieli współpracujących

 

LEKCJA OTWARTA W RAMACH EDUKACJI REGIONALNEJ - Maurzyce 2020

Lekcja 1lekcja 2lekcja 3lekcja 4P1010061


Historia  

Czym jest odpowiedzialność za naród? Napisz esej i weź udział w Konkursie Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim

Regulamin


KONKURS „JAK MOGĘ ZMIENIAĆ ŚWIAT NA LEPSZE”

Komunikat Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ zostało partnerem organizowanego Ambasadę Szwecji w Polsce konkursu ‘Jak mogę zmieniać świat na lepsze?’, który jest inspirowany postacią Raoula Wallenberga.

Raoul Wallenberg był szwedzkim przedsiębiorcą i dyplomatą, który pod koniec II wojny światowej ocalił tysiące węgierskich Żydów przed zagładą.

Historia Wallenberga to opowieść o młodym człowieku, który dzięki swoim życiowym wyborom stał się nieśmiertelnym bohaterem. To także historia o nas, o wyborach, których dokonujemy. Przypomnienie o tym, że wszyscy możemy coś zmienić.

Informacja od organizatora konkursu: ‘Ty także możesz coś zmienić! Nie musisz zdobywać się na wielkie czyny. Czasem wystarczy uprzejmość, empatia, koleżeństwo. Prosty gest, dobra wola. Tolerancja i odwaga na co dzień. Napisz, co robisz lub możesz zrobić, by świat wokół stał się lepszym miejscem.

Do udziale w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 9-19 lat. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace mające formę tekstu (opowiadanie, wiersz lub esej). Teksty nie powinny przekraczać jednej strony A4/1800 znaków.

Swoje zgłoszenie prześlij w wiadomości e-mail na adres: //Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./" target="_blank">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 10 grudnia 2020 roku.

Konkurs odbywa się w nawiązaniu do wystawy poświęconej Raoulowi Wallenbergowi Nie mógłbym postąpić inaczej, którą do 18 grudnia można oglądać przy Ambasadzie Szwecji w Warszawie, ul.Bagatela 3

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest założoną w 1996 roku niezależną antyrasistowską organizacją ekspercką. Stowarzyszenie prowadzi edukacyjne kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’.‎

 

Artykuł Kim.docx~PokażPobierz
B. Obama.docx~1PokażPobierz
Ciekawostki historyczne.docx(PokażPobierz
Jakie książki historyczne warto przeczytać.docx~PokażPobierz


Muzeum Historii Polski.docx
 Pokaż/Pobierz

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.docx Pokaż/Pobierz

Przydatne linki.docxPokaż/Pobierz

 

Zamek Królewski

Powstanie Wielkopolskie

link testy maturalne

 

 
Jolanta Gajek nauczyciel-doradca metodyczny ds. biologii/przyrody WODN w Skierniewicach
 

Szanowni Państwo

W związku z prowadzeniem nauki zdalnej wiele platform edukacyjnych udostępnia swoje zasoby nieodpłatnie. Wartym polecenia dla osób pracujących z dzieckiem w wieku  przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym (i nie tylko)  jest twinkl.
Polski twinkl https://www.twinkl.co.uk/resources/polska-materialy-edukacyjne-dla-szkol-podstawowych to baza różnorodnych materiałów dydaktycznych, które zdecydowanie warto wykorzystać  w nauczaniu na odległość  - szybki przewodnik i materiały w poniższym linku
https://www.twinkl.pl/resource/szybki-prewodnik-twinkl-1-strona-zamknicie-szk-po-jp-69?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2020-03-29_PL_KeyStage2_v-c&utm_content=button_1.
Bardzo serdecznie zachęcam do zapoznania się z przebogatą, różnorodną i atrakcyjną ofertą Twinkl. Materiały można pobierać, drukować, dzięki czemu mały uczeń będzie działać, tworzyć, grać, bawić się i uczyć bez komputera

Gorąco namawiam Państwa do odwiedzenia strony Fundacji Orange w bieżącym czasie nauczania na odległość, nauki zdalnej.szczegóły w linku
                                                                                       Anna Garstka,
                                                                     nauczyciel doradca ds.edukacji przedszkolnej 
                                                                                                 WODN w Skierniewicach


Szanowni Państwo.
Zapraszam do udziału w Konferencji na temat Jak uczyć patriotyzmu w XXI wieku? (w zdalnej formie). Została ona zrealizowana we współpracy: Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  w Skierniewicach i LO im. Bolesława Prusa w Skierniewicach. Współautorką konferencji jest d Anna Olczak – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w LO im. B. Prusa w Skierniewicach. Proponuję dokonać analizy bardzo ważnego zagadnienie - jak współcześnie uczyć patriotyzmu ?. Na pewno większość z nas zadaje sobie pytanie – jak w obecnych czasach umiejętnie i mądrze kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie oraz wychowywać uczniów w poczuciu szacunku do Ojczyzny i drugiego człowieka? Zapewne nie odpowiemy na wszystkie nurtujące nas dylematy dotyczące edukacji patriotycznej, ale wspólne pochylenie się nad tymi zagadnieniami może okazać się inspirujące. Materiał do tej formy składa się z trzech części – prezentacji głównej oraz 2 prezentacji uczniów  LO im. B. Prusa w Skierniewicach, będących efektem zrealizowanych przez nich projektów edukacyjnych. Prezentacja została opatrzona krótkimi komentarzami, proszę zapoznać się z treścią, którą Państwu przekazujemy i zapraszam do polemiki i do komentowania propozycji metodycznych, a także odniesienia się do wniosków, które zrodziły się po przeprowadzonych ankietach.

Konferencja WODN w Skierniewicach

Sonda  patriotyzm

Ankieta  patriotyzm

Serdecznie pozdrawiam.

Alicja Wachnianin-Męcina – nauczyciel doradca metodyczny z historii w WODN w Skierniewicach.

 


Szanowni Państwo,
Z uwagi na czasowe zawieszenie zajęć stacjonarnych WODN w Skierniewicach proponuję scenariusz z planowanych zajęć otwartych z matematyki „Geometria z Geogebrą” dla II etapu edukacyjnego.
Stan epidemii zmusił uczniów i nauczycieli do pozostania w domach, gdzie prowadzimy proces edukacji w systemie zdalnym. Scenariusz zajęć można wykorzystać po powrocie do szkoły lub w podczas nauki zdalnej.
Zajęcia otwarte z matematyki dla II etapu edukacyjnego „Geometria z Geogebrą”
Celem planowanych zajęć było:
-         Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez obserwację lekcji, na której wykorzystywane będą różne metody pracy oraz wspólne omawianie zajęć i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
-         Zastosowanie innowacyjnych technik IT – program GeoGebra na lekcjach matematyki.

Poniżej zamieszczam scenariusz lekcji, która miała odbyć się w normalnej rzeczywistości szkolnej.

Z uwagi na fakt, że działamy w okresie pandemii i edukacji zdalnej, scenariusz zawiera linki do apletów z Geogebry, które nie wymagają instalowania programu Geogebra i będą działać w oknie przeglądarki internetowej.I jeszcze temat ciągle aktualny, kilka slajdów na temat matury z matematyki.
Jak przygotowac ucznia do egzaminu maturalpnego z matematyki
Scenariusz lekcji z matematyki dla II etapu edukacyjnego Geometria z Algebrą

                                                                Justyna Biernacka

                                     Doradca metodyczny ds. matematyki WODN w Skierniewicach


A.Wachnianin- Męcina

Szanowni Państwo.

Na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie niezbędnym elementem pracy z uczniami jest konieczność wykształcenia nawyków niezbędnych do krytycznej analizy przekazów źródłowych. W toku pracy ze źródłami uczniowie rozwijają umiejętności krytycznego podejścia do różnorodnego materiału czy też samodzielnego wydobywania z nich potrzebnych informacji.

Tym razem proponuję kilka zadań ze źródłem statystycznym, niezwykle ważnym                      w procesie edukacji nauczanych przez nas przedmiotów, które możecie wykorzystać na zajęciach z uczniami, w ramach powtórzenia czy też przygotowania do egzaminów zewnętrznych lub konkursów/olimpiad przedmiotowych.

Poniżej znajdują się 4 zadania do wiedzy o społeczeństwie i 5 zadań z historii, które wybrałam z arkuszy maturalnych, a także sugerowane odpowiedzi.

Ponadto wysyłam państwu publikacje GUS - u, które być może przydadzą się w pracy                              z uczniami: 100 lat POLSKI W LICZBACH 1918-2018, PRO MEMORIA 1939-1945.

Pozdrawiam serdecznie.

Alicja Wachnianin-Męcina, nauczyciel doradca metodyczny z historii w WODN w Skierniewicach

Szanowni Państwo.
Tym razem proponuję pracę na lekcji lub jako zadanie domowe czy też pracę w grupach - z plakatem i zdjęciem, jako źródłami historycznymi.
Przygotowałam krótką prezentację, którą możecie wykorzystać jako materiał ćwiczeniowy, zarówno na lekcjach historii jak i wiedzy o społeczeństwie, języku polskim.
Można zadania zmodyfikować, rozbudować, przygotować inne pytania lub polecić uczniom przygotowanie swoich.
Serdecznie pozdrawiam.
Alicja Wachnianin, nauczyciel doradca metodyczny z historii w WODN w Skierniewicach.
 

 

POLSKIE SYMBOLE NARODOWE

IPN wystawa POLSKIE SYMBOLE NARODOWE

 

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE – MUZEUM Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej zaprasza do wspólnych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja.

1.Zasady uczenia się historii

2.Portale i strony internetowe dla uczniów oraz nauczycieli

 

Szanowni Państwo.

Na czas kwarantanny szkół i obowiązku zdalnego prowadzenia lekcji zachęcam do skorzystania z oferty edukacyjnej licznych muzeów polskich a także świata.W linku kilka wybranych propozycji.

 Pracujemy zdalnie:

1.Proponuję Państwu w ramach uatrakcyjnienia lekcji i do wykorzystania w zdalnej pracy z uczniami aplikację np. na smartfona – mozaik3D app.
2. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2019


Szanowni Państwo.
Sejm RP ustanowił rok 2020 Rokiem hetmana Stanisława Żółkiewskiego Sejm zaznaczył, iż hetman Żółkiewski „przedkładał dobro Polski ponad własne korzyści, stał wiernie po stronie kolejnych królów, także w wewnętrznych sporach, mimo krytycznego zdania o polityce Zygmunta III Wazy. Opowiadał się za tolerancją religijną i łagodzeniem konfliktów”. Z pewnością hetman zasługuje na godne upamiętnienie. Zachęcam do uczczenia pamięci tego bohatera z  XVII w. Proponuję państwu garść materiałów do wykorzystania do gazetki szkolnej.
Alicja Wachnianin-Męcina
Nauczyciel doradca metodyczny z historii w WODN w Skierniewicach

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej – 45 min. Temat: Walka o granice II Rzeczpospolitej.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

STANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI

Herb rodu Żółkiewskich

Grafika

1.Agnieszka Pawłowska-Kalinowska nauczyciel historii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
2.Małgorzata Pawlik nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach
3.Karykatura jako źródło historyczne - A.Olczak

Podkategorie

Copyright © 2021. wodn@wodnskiernie.nazwa.pl Rights Reserved.


Facebook