Druki do pobrania - zamawianie szkoleń

 

              Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
biuro9 (www.e gify.pl)ul.Batorego 64D 

  • Numer konta bankowego
    22 1240 6292 1111 0010 6968 1186

 

 

1. Karta zgłoszenia - dokument 

2. Formularz zamówienia szkolenia rady pedagogicznej
3. Formularz zamówienia szkolenia formy doskonalenia

  • Kompleksowe wspomaganie pracy szkoły/ placówki oświatowej 

1. Formularz zgłoszeniowy szkoły/placówki oświatowej do wspomagania

2. Ankieta diagnozująca potrzeby edukacyjne szkoły/placówki oświatowej

3. Formularz zamówienia szkolenia w ramach wspomagania

4. Ankieta ewaluacyjna na zakończenie wspomagania

Dyrektor szkoły/placówki zainteresowany wspomaganiem proszony jest o przesłanie
ZGŁOSZENIA na adres WODN w Skierniewicach.