• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Aktualności


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną

Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

na miesiąc marzec 2019 r.

oraz na rok szkolny 2018/2019


Prosimy o zapamiętanie numeru formy i podanie go przy zgłoszeniu.

Szanowni Państwo,

     informujemy uczestników szkoleń dokonujących opłat za szkolenia, w formie gotówkowej lub przelewem, iż do wystawienia faktury VAT należy podać informację dotyczącą nabywcy z numerem NIP i odbiorcy faktury.

     Ponadto prosimy poinformować o tym w momencie dokonywania wpłaty (gotówka lub przelew) ponieważ wystawienie faktury w związku z centralizacją VAT-u, jest możliwe wyłącznie w miesiącu, w którym dokonano wpłaty.

Dziękujemy i zapraszamy na szkolenia.

Księgowość

tel.  (46) 833-20-04 – wew. 201 zapisy na formy kształcenia ustawicznego
tel.  (46) 833-40-74, 832-56-43  sekretariat Ośrodka, Dyrekcja Ośrodka


 

Zapraszamy do lektury 41 numeru
Wirtualnego Magazynu Oświatowego

 


Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Łodzi
zaprasza chętnych nauczycieli na bezpłatne szkolenia
 
 

 

Nr formy: 131

Kurs:
Pierwsza pomoc przedmedyczna wg Wytycznych ERC 2015,

 
Termin i miejsce rozpoczęcia: 18 marca 2019 r., godz. 1500 w WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D

 


 

Ustalony termin szkoleń:


Nr formy: 129

Seminarium
„Zastosowanie technologii cyfrowych
na lekcjach przedmiotów przyrodniczych”


Termin i miejsce rozpoczęcia:
26 marca 2019 roku,godz. 1500 WODN Skierniewice,
ul. Batorego 64D


Nr formy: 130

Warsztaty metodyczne
„Pakiet narzędzi TIK do wykorzystania na różnych przedmiotach”


Termin i miejsce rozpoczęcia: 27 marca 2019 roku, godz. 1500
Szkoła Podstawowa nr 2 w Skierniewicach, ul. 1 Maja 15Zapraszam


do udziału w warsztatach metodycznych „Przepisy prawa oświatowego
w pracy nauczyciela”

(nr formy 20 – II grupa)

Termin i miejsce rozpoczęcia: w dniu 9 kwietnia 2019 roku, godz. 14 30 w WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, liczba godzin - 5, koszt 20 zł

 

  Ogłoszenie!

 

   Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Regulaminem gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej.
   Uprzejmie przypominamy, że dnia 25 października 2016 roku Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą nr XXIX/385/16 przyjął Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego.
   Wnioski  należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji w terminach:
1. do ostatniego dnia roboczego kwietnia,
2. do ostatniego dnia roboczego miesiąca października.

W załączeniu regulamin [PDF 5,47 MB]
i formularz wniosku wraz z oświadczeniem [DOC 180 KB]. [PDF ]


Zmiany w systemie oświaty – nowy ustrój szkolny
    Pobierz prezentację [PDF 950 KB]


Komunikat dla nauczycieli składających dokumentację
na stopień nauczyciela dyplomowanego!
W N I O S E K [DOC 34 KB]
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.


 

Copyright © 2019. soft-art@wp.pl Rights Reserved.