• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Aktualności

   Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną

Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na rok szkolny 2019/2020   
Zapisy na szkolenia WODN on-line

   W tym tygodniu polecamy 30lat 
jpII 

UWAGA
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach kontynuuje zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, szkoleń i innych wydarzeń (z wyjątkiem e-learningu)
do 7 czerwca 2020 r.

Zmiany w ofercie WODN w Skierniewicach
w dniach: 27.04-30.06.2020 r.strzala ruchomy obrazek 0558
 Zapisy na formy doskonalenia przyjmujemy tylko i wyłącznie w formie
elektronicznej
Zapraszamy 

 Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z nową funkcjonalnością Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej dostępnej pod adresem epodreczniki.pl.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym piśmie, a także na stronie internetowej MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/epodrecznikipl--nowe-funkcjonalnosci-platformy

Załącznik:

Komunikat dotyczący zamieszczenia nowego narzędzia na ZPE.docx

Z poważaniem

Alina Sarnecka

Dyrektor Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji


Zapraszamy serdecznie na zajęcia e-learningowe, w ramach kursu doskonalącego:
„Dyrektor na starcie”.
Sposób prowadzenia szkolenia został zmodyfikowany, w związku z koniecznością realizowania zdalnego nauczania. Szczegóły w tabeli:


Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne 

Załączniki:

1.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy

2.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy

3.      Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne – komunikat MEN

Zachęcam Państwa do śledzenia strony internetowej MEN https://www.gov.pl/web/edukacja, na której na bieżąco udostępniamy wszystkie najważniejsze informacje.


                                                               Szanowni Państwo Dyrektorzy,
od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.
Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:
od 18 maja br.:
możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.
Od 25 maja br.:
możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.
Od 1 czerwca br.:
organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.
Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, a także udostępnienie tej informacji rodzicom i uczniom.
Zachęcam również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ.
Wkrótce otrzymają Państwo szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji egzaminów zewnętrznych i rozporządzenia regulujące te kwestie.
                                                                                             Z wyrazami szacunku
                                                                                              Dariusz Piontkowski
                                                                                          Minister Edukacji Narodowej 
Załączniki:
1.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b
2.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b
3.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c
4.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c
5.      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji word
6.      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf
7.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word
8.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf
9.      Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word
10.   Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

Szanowni Państwo,
Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o rozpoczęciu cyklu historycznego poświęconego Bitwie Warszawskiej – „Wiktoria 1920”.
Przez najbliższe 7 miesięcy, co tydzień, na stronie niepodlegla.gov.pl oraz na łamach prasy, publikowane będą materiały, które pokażą jak wyglądały kolejne tygodnie 1920 roku. Projekt realizowany jest przez Biuro Programu „Niepodległa” we współpracy z Ośrodkiem KARTA.
Projekt „Wiktoria 1920” to opowieść snuta głosami świadków wydarzeń sprzed stu lat. Na całość złożą się nie tylko głosy dowódców i żołnierzy, lecz także robotnic, urzędniczek, księży, artystek, mieszkańców dużych miast oraz pomniejszych miejscowości. Ich relacje pochodzą ze starannie wyselekcjonowanych źródeł: listów, wspomnień, oficjalnych not, odezw i wycinków z prasy czy pamiętników odnalezionych w archiwach. Tekstom będą towarzyszyć – nierzadko publikowane po raz pierwszy – zdjęcia i grafiki archiwalne.
Projekt „Wiktoria 1920” daje szansę na poznanie epoki i uczczenie jubileuszu stulecia Bitwy Warszawskiej.
Zapraszamy do czytania i korzystania z materiałów.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie:
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/wiktoria-1920-zapiski-z-czasow-wojny-przypomniane-w-roku-bitwy-warszawskiej/
                                                        Z poważaniem
                                                        Dorota Komar 

Szanowni Państwo 
W związku z prowadzeniem nauki zdalnej wiele platform edukacyjnych udostępnia swoje zasoby nieodpłatnie. Wartym polecenia dla osób pracujących z dzieckiem w wieku  przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym (i nie tylko)  jest twinkl.
Polski twinkl https://www.twinkl.co.uk/resources/polska-materialy-edukacyjne-dla-szkol-podstawowych to baza różnorodnych materiałów dydaktycznych, które zdecydowanie warto wykorzystać  w nauczaniu na odległość  - szybki przewodnik i materiały w poniższym linku
https://www.twinkl.pl/resource/szybki-prewodnik-twinkl-1-strona-zamknicie-szk-po-jp-69?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2020-03-29_PL_KeyStage2_v-c&utm_content=button_1.
Bardzo serdecznie zachęcam do zapoznania się z przebogatą, różnorodną i atrakcyjną ofertą Twinkl. Materiały można pobierać, drukować, dzięki czemu mały uczeń będzie działać, tworzyć, grać, bawić się i uczyć bez komputera
Gorąco namawiam Państwa do odwiedzenia strony Fundacji Orange w bieżącym czasie nauczania na odległość, nauki zdalnej.szczegóły w linku strzala ruchomy obrazek 0558
                                                                                       Anna Garstka,
                                                                     nauczyciel konsultant ds.edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

                                                                                                 WODN w Skierniewicach

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zachęcamy Państwa do nauki zdalnej z uczniami.
W załączeniu przekazuję komunikat z najważniejszymi informacjami.
Aby pomóc w przygotowaniu się do takiej pracy przygotowaliśmy podpowiedzi dotyczące materiałów i narzędzi do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów.
Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje. Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów.Dbajmy o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie.
Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Oferta edukacyjna z zakresu informatyki
Zapraszamy od 2.03.2020 r.


 Jubileusz 30-lecia Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli strzala ruchomy obrazek 0558
w Skierniewicach

Prezentacja "Tyle było chwil.." 

Napisali o Nas...

Gosc.pl łowicki

Nasze miasto Skierniewice

Diecezja Łowicka


 

Copyright © 2020. soft-art@wp.pl Rights Reserved.