• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną

Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

na miesiąc styczeń 2019 r.

oraz na rok szkolny 2018/2019


Prosimy o zapamiętanie numeru formy i podanie go przy zgłoszeniu.

Szanowni Państwo,

     informujemy uczestników szkoleń dokonujących opłat za szkolenia, w formie gotówkowej lub przelewem, iż do wystawienia faktury VAT należy podać informację dotyczącą nabywcy z numerem NIP i odbiorcy faktury.

     Ponadto prosimy poinformować o tym w momencie dokonywania wpłaty (gotówka lub przelew) ponieważ wystawienie faktury w związku z centralizacją VAT-u, jest możliwe wyłącznie w miesiącu, w którym dokonano wpłaty.

Dziękujemy i zapraszamy na szkolenia.

Księgowość

tel.  (46) 833-20-04 – wew. 201 zapisy na formy kształcenia ustawicznego
tel.  (46) 833-40-74, 832-56-43  sekretariat Ośrodka, Dyrekcja Ośrodka


 

Zapraszamy do lektury 41 numeru
Wirtualnego Magazynu Oświatowego

 


 

Nr formy: 6

Rodzaj formy i tytuł:
Warsztaty metodyczne

„Trudne rozmowy z pracownikami szkoły i nie tylko,
czyli praktyczny trening dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych”

 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 13 i 14 marca 2019 roku, godz. 1300,
                                                 WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D


Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
Zarząd Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego - „Grota”
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

zapraszają na:


konferencję

Kształt edukacji historycznej w 100-lecie niepodległości,

która odbędzie się 16 stycznia 2019 r. o godz. 1300

w auli PWSZ w Skierniewicach ul. Batorego 64F

 

Cele konferencji:
- integracja środowiska edukacyjnego wokół tematyki polskiej drogi do wolności,
- lepsze zrozumienie polskiej historii i otaczającej nas rzeczywistości społeczno-politycznej od odzyskania wolności w 1918 r. do czasów współczesnych.

 

Program konferencji:
1. Drogi do wolności - widowisko historyczno-literackie w wykonaniu uczniów LO im. B. Prusa w Skierniewicach pod kierunkiem p. Bożeny Prachnio
2. Do  Niepodległości…  - wykład p. Artura Ossowskiego, IPN w Łodzi
3. Sto lat w dziejach Skierniewic - wykład p. Bożeny Witkowskiej, Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic
4. Wizyta i zwiedzanie Muzeum Historycznego Skierniewic

 


Szanowni Państwo,

Departament Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

informuje o ogłoszeniu
XIII edycji jednorazowych stypendiów naukowych

Marszałka Województwa Łódzkiego.

Pobierz:

- Informacja o zasadach przyznawania stypendiów

- Regulamin przyznawania stypendiów

- wniosek dla ucznia

- wniosek dla studenta

 

 

promuje lodzkie fb

yt

 
 zaglosuj

 

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa
z
gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

List skierowany do dyrektorów placówek oświatowych - List sierowany do rodziców


 

Nr formy: 45

 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium
„Gry dydaktyczne i ich wykorzystanie w edukacji polonistycznej”

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak

Liczba godzin: 5

Koszt: 15 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 4 marca 2019 roku, godz. 1430, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201


UWAGA - FORMA ODWOŁANA!

Nr formy: 93
Rodzaj formy i tytuł:

Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Promocja zdrowia pracowników szkoły”


UWAGA - FORMA ODWOŁANA!

Nr formy: 55
Rodzaj formy i tytuł:

Warsztaty metodyczne
„Organizacja  kształcenia uczniów 
ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi 
na  lekcjach matematyki”


 

UWAGA - ZMIANA TERMINU FORMY!

Nr formy: 61

Rodzaj formy i tytuł:
Warsztaty metodyczne
„Jak zmotywować uczniów do uczenia się języków obcych?"
Forma zostanie zrealizowana dnia: 10 grudnia 2018 r.


 

UWAGA - FORMA ODWOŁANA!

Nr formy: 92
Rodzaj formy i tytuł:

Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Planowanie w szkole/placówce promującej zdrowie”


 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
informuje, iż z powodu długotrwałej nieobecności nauczyciela konsultanta
niżej wymienione formy odbędą się w innym terminie,
o którym Państwo zostaniecie poinformowani.
 

Nr formy: 87
Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
Założenia podstawy programowej w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. Edukacja zdrowotna

Nr formy: 88
Seminarium „Program Szkoła Promująca Zdrowie

Nr formy: 89
Seminarium „Program Przedszkole Promujące Zdrowie


 

Projekt ZUS dla uczniów i nauczycieli

 


Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych,
Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to ważna rocznica, a jednocześnie niepowtarzalna okazja, by podjąć działania służące budowaniu wspólnoty, kształtowaniu tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem.

Dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie w działania edukacyjne na rzecz uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości i zachęcam do kontynuowania Państwa aktywności w tym zakresie.


Na stronie internetowej www.men.gov.pl przygotowaliśmy specjalną zakładkę poświęconą inicjatywom rocznicowym. Będziemy na niej na bieżąco aktualizować działania ministerstwa, jednostek podległych i kuratoriów oświaty. Zachęcam do obserwowania naszych inicjatyw.  


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem i wywieszenie go na tablicach ogłoszeń w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.


Świętujmy razem 100-lecie niepodległości Polski!


Z wyrazami szacunku
Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej


Załączniki:

- List Ministra Edukacji Narodowej – plik PDF


Zapraszamy nauczycieli przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych,
uczniów wszystkich etapów kształcenia
do udziału w konkursie „Literatura zaklęta w leśnych wersach”  
w roku szkolnym 2018/2019


Organizatorzy:
• Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach
• Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
Patronat:
• Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach
• Nadleśnictwo Skierniewice

Pobierz:
- regulamin konkursu na rok szkolny 2018/2019
- protokół z posiedzenia Komisji w roku szkolnym 2017/2018
- prace uczniów - rok szkolny 2017/2018

 Ogłoszenie!

 

   Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Regulaminem gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej.
   Uprzejmie przypominamy, że dnia 25 października 2016 roku Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą nr XXIX/385/16 przyjął Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego.
   Wnioski  należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji w terminach:
1. do ostatniego dnia roboczego kwietnia,
2. do ostatniego dnia roboczego miesiąca października.

W załączeniu regulamin [PDF 5,47 MB]
i formularz wniosku wraz z oświadczeniem [PDF 180 KB].


Zmiany w systemie oświaty – nowy ustrój szkolny
    Pobierz prezentację [PDF 950 KB]


Komunikat dla nauczycieli składających dokumentację
na stopień nauczyciela dyplomowanego!
W N I O S E K [DOC 34 KB]
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.


 

Copyright © 2019. soft-art@wp.pl Rights Reserved.