• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Aktualności

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA
– obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.


 Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną

Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

na miesiąc listopad 2018 r.


oraz na rok szkolny 2018/2019


Prosimy o zapamiętanie numeru formy i podanie go przy zgłoszeniu.

Szanowni Państwo,

     informujemy uczestników szkoleń dokonujących opłat za szkolenia, w formie gotówkowej lub przelewem, iż do wystawienia faktury VAT należy podać informację dotyczącą nabywcy z numerem NIP i odbiorcy faktury.

     Ponadto prosimy poinformować o tym w momencie dokonywania wpłaty (gotówka lub przelew) ponieważ wystawienie faktury w związku z centralizacją VAT-u, jest możliwe wyłącznie w miesiącu, w którym dokonano wpłaty.

Dziękujemy i zapraszamy na szkolenia.

Księgowość

tel.  (46) 833-20-04 – wew. 201 zapisy na formy kształcenia ustawicznego
tel.  (46) 833-40-74, 832-56-43  sekretariat Ośrodka, Dyrekcja Ośrodka


 

Szanowni Państwo

 

     Kancelaria Sejmu we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji podjęła wspólne działania edukacyjne promujące upamiętnianie rocznic i wydarzeń historycznych oraz wspierające szkoły i nauczycieli w realizacji tematyki 550 lat parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. Geneza zasady reprezentacji i Izby Poselskiej a początki nowożytnego Sejmu  podczas lekcji i zajęć szkolnych.
     Zaprasza na szkolenie nauczycieli zainteresowanych tematyką, które ma na celu przygotowanie merytoryczne i organizacyjne nauczycieli do przeprowadzenia ogólnopolskiego konkursu „550 lat Parlamentaryzmu Polskiego” oraz uwzględnienie wydarzeń rocznicowych w planie pracy dydaktyczno-wychowawczym  szkoły w roku szkolnym 2018/2019. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody.
     Szczegółowe informacje umieszczone są na Stronie ORE: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3850
Serdecznie zapraszamy na szkolenie związane z tym konkursem, które odbędzie się 26.10. 2018 r. (piątek) w Auli ORE przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie.

W załączeniu harmonogram szkolenia - pobierz

 


 

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa
z
gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

 

List skierowany do dyrektorów placówek oświatowych - List sierowany do rodziców

 


Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
zaprasza nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej
na konferencję metodyczną
„Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego”,
która odbędzie się 12 grudnia 2018 roku
o godz. 1400 w siedzibie Ośrodka
ul. Batorego 64D w Skierniewicach

 

I. Zakres tematyczny:
- Założenia egzaminu ósmoklasisty.
- Koncepcja egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.
- Określenie celów, struktury i głównych zasad przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

II.
(Część praktyczna szkolenia - nowe sposoby nauczania języka polskiego).

 W części praktycznej zapraszamy na warsztaty metodyczne:  
„Twórczość jako metoda dydaktyczna”
Zakres tematyczny:
- Cechy opowiadania twórczego.
- Kryteria oceniania wypowiedzi o charakterze twórczym.
- Zasady redagowania wypowiedzi o charakterze twórczym.


Nr formy: 45


Rodzaj formy i tytuł: Seminarium
„Gry dydaktyczne i ich wykorzystanie w edukacji polonistycznej”

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak nauczyciel – konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak

Liczba godzin: 5

Koszt: 15 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 4 marca 2019 roku, godz. 1430, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201


UWAGA - FORMA ODWOŁANA!

Nr formy: 93
Rodzaj formy i tytuł:

Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Promocja zdrowia pracowników szkoły”


KOMUNIKAT!

W związku z ustalonym dniem wolnym 12 listopada 2018 roku
zajęcia ustalone na ten dzień zostają przesunięte na inny termin.


UWAGA!
Zmiana terminu szkolenia – forma 28 edycja I
Warsztaty metodyczne
„Przedszkolaki kodują bez komputera”
odbędą się 24 października 2018 roku, godz. 1430,
w BP w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D


UWAGA - ZMIANA TERMINU FORMY!

Nr formy: 61

Rodzaj formy i tytuł:
Warsztaty metodyczne
„Jak zmotywować uczniów do uczenia się języków obcych?"
Forma zostanie zrealizowana dnia: 10 grudnia 2018 r.


UWAGA - FORMA ODWOŁANA!

Nr formy: 4
Rodzaj formy i tytuł:

Konferencja
„Edukacja europejska - Program Erasmus +
dla edukacji szkolnej - wytyczne na rok 2018/2019”


UWAGA - FORMA ODWOŁANA!

Nr formy: 92
Rodzaj formy i tytuł:

Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Planowanie w szkole/placówce promującej zdrowie”

 


Biuro Poszukiwań i Indentyfikacji oraz Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej
organizują w bieżącym roku szkolnym całoroczny projekt edukacyjny
"Łączka i inne miejsca poszukiwań"
poświęcony tematowi poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimów totalitarnych.
Przedsięwzięcie kierowane jest do uczniów klasy 8 szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

 

Do pobrania:

- informacja o projekcie

- regulamin uczestnictwa

- formularz zgłoszeniowy

 


Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
informuje, iż z powodu długotrwałej nieobecności nauczyciela konsultanta
niżej wymienione formy odbędą się w innym terminie,
o którym Państwo zostaniecie poinformowani.
 

Nr formy: 87
Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
Założenia podstawy programowej w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. Edukacja zdrowotna

Nr formy: 88
Seminarium „Program Szkoła Promująca Zdrowie

Nr formy: 89
Seminarium „Program Przedszkole Promujące ZdrowieProjekt ZUS dla uczniów i nauczycieli

 


Zapraszamy do udziału w grantach edukacyjnych

Łódzkiego Kuratora Oświaty
realizowanych w roku szkolnym 2018/2019

 

log kuratoriumlogo WODN

Zasady rekrutacji na szkolenia finansowane
ze środków wojewódzkich zadań edukacyjnych

Łódzkiego Kuratora Oświaty w 2018 roku


1) Na grantowe kursy doskonalące mogą zapisywać się dyrektorzy i nauczyciele z: Miasta Skierniewice, powiatu skierniewickiego, łowickiego, rawskiego i kutnowskiego (patrz adresat formy wymieniony niżej w tabeli).
2) O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej ilości zgłoszeń z danego powiatu zostanie zastosowane kryterium dodatkowe tj. 4 uczestników ze szkół/przedszkoli/placówek z każdego powiatu.
3) Liczba uczestników kursów doskonalących - 20 osób.
4) Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się do sekretariatu w WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 lub przesłanie skanu zgłoszenia uczestnictwa w kursie doskonalącym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w przypadku nauczycieli podpisanego przez uczestnika i dyrektora szkoły/placówki). Listy uczestników zostaną przesłane do Kuratorium Oświaty w Łodzi.
5) Szkolenia rad pedagogicznych - zamawiają Dyrektorzy szkół/przedszkoli/placówek z: Miasta Skierniewice, powiatu skierniewickiego, łowickiego, rawskiego i kutnowskiego - 1 szkolenie rady pedagogicznej w szkole / przedszkolu / placówce w każdym powiecie (w załączeniu zamówienie szkolenia).
6) Szkolenia są nieodpłatne.
7) Na pierwsze zajęcia kursów doskonalących prosimy zabrać ze sobą oryginalną wypełnioną kartę zgłoszenia (w załączeniu karta zgłoszenia) z pieczątką szkoły i podpisem Dyrektora.
8) Zakwalifikowanych uczestników na kursy doskonalące WODN w Skierniewicach powiadomi o miejscu i czasie realizacji zajęć szkoleniowych.

Materiały do pobrania:

- szkolenia rad pedagogicznych

- zamówienie szkolenia rady pedagogicznej

- tematyka kursów doskonalących

 

 


 

Szanowni Państwo,

stowarzyszenie „Miasta w Internecie” zaprasza do udziału w projekcie realizowanym we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej Cyfrowobezpieczni.plBezpieczna Szkoła Cyfrowe. Pragniemy przypomnieć, że zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole jest ważnym elementem organizacji pracy każdej placówki oświatowej.


W załączniku znajdą Państwo więcej informacji o projekcie.


      Zapraszam  do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/ lekcji dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej realizowanego w projekcie  pt.: „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”.

 

Zapoznaj się pełną informacją


Informacja dla nauczycieli, uczniów szkół oraz absolwentów
dotycząca możliwości uczestniczenia w bezpłatnych kursach zawodowych

Czytaj więcej...


- do 07.09.2018 r.

Innowacje pedagogiczne od 1 września 2017 r.

     Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 ze zm.) działalność innowacyjna ma być integralnym elementem działalności szkoły/placówki, a poprzez zniesienie wymogów formalnych, warunkujących według dotychczas obowiązujących przepisów, realizację innowacji, wyzwolić kreatywność uczniów i nauczycieli.
     W ustawie – Prawo oświatowe nie określono wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie działalności innowacyjnej w szkole ani nie wskazano konieczności zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu.

Podstawa prawna
•    Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) - art. 15 pkt 29b.
•    Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 1 pkt 18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1.

Przydatne informacje dostępne na stronach:
https://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/uczen-i-rodzic/innowacje-i-eksperymenty-w-szkolach.html
http://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/innowacje-i-eksperymenty/
https://www.portaloswiatowy.pl/analizy-i-interpretacje/jak-prowadzic-dzialalnosc-innowacyjna-od-wrzesnia-2017-14269.html

autor: Marek Rawski -  przewodniczący Zespołu ds. wspomagania nauczycieli w opracowywaniu innowacji i eksperymentów pedagogicznych w WODN w Skierniewicach


Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych,
Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to ważna rocznica, a jednocześnie niepowtarzalna okazja, by podjąć działania służące budowaniu wspólnoty, kształtowaniu tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem.

Dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie w działania edukacyjne na rzecz uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości i zachęcam do kontynuowania Państwa aktywności w tym zakresie.


Na stronie internetowej www.men.gov.pl przygotowaliśmy specjalną zakładkę poświęconą inicjatywom rocznicowym. Będziemy na niej na bieżąco aktualizować działania ministerstwa, jednostek podległych i kuratoriów oświaty. Zachęcam do obserwowania naszych inicjatyw.  


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem i wywieszenie go na tablicach ogłoszeń w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.


Świętujmy razem 100-lecie niepodległości Polski!


Z wyrazami szacunku
Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej


Załączniki:

- List Ministra Edukacji Narodowej – plik PDF


 do 31.12.2018 r.

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych,
uczniów wszystkich etapów kształcenia
do udziału w konkursie „Literatura zaklęta w leśnych wersach”  
w roku szkolnym 2018/2019

Organizatorzy:
•    Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach
•    Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach

Patronat:
•    Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach
•    Nadleśnictwo Skierniewice

 

Pobierz:

- regulamin konkursu na rok szkolny 2018/2019

- protokół z posiedzenia Komisji w roku szkolnym 2017/2018

- prace uczniów - rok szkolny 2017/2018


 

Zapraszamy do lektury ostatniego numeru
Wirtualnego Magazynu Oświatowego

 


 

Ogłoszenie!

   Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Regulaminem gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej.

   Uprzejmie przypominamy, że dnia 25 października 2016 roku Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą nr XXIX/385/16 przyjął Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

   Wnioski  należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji w terminach:

1. do ostatniego dnia roboczego kwietnia,

2. do ostatniego dnia roboczego miesiąca października.

 

W załączeniu regulamin [PDF 5,47 MB]
i formularz wniosku wraz z oświadczeniem [PDF 180 KB].


 

Zmiany w systemie oświaty – nowy ustrój szkolny

    Pobierz prezentację [PDF 950 KB]

 


   Komunikat dla nauczycieli składających dokumentację
na stopień nauczyciela dyplomowanego!

W N I O S E K [DOC 34 KB]
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

Copyright © 2018. soft-art@wp.pl Rights Reserved.