• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
na rok szkolny 2019/2020   

Zapisy na szkolenia WODN on-line

   W tym tygodniu polecamy strzala ruchomy obrazek 055830lat


UWAGA
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach kontynuuje zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, szkoleń i innych wydarzeń (z wyjątkiem e-learningu)
do 10 kwietnia 2020 r.

Zmiany w ofercie WODN w Skierniewicach
w dniach: 26.03-17.04.2020 r.
strzala ruchomy obrazek 0558
 

Szanowni Państwo
 
W związku z prowadzeniem nauki zdalnej wiele platform edukacyjnych udostępnia swoje zasoby nieodpłatnie. Wartym polecenia dla osób pracujących z dzieckiem w wieku  przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym (i nie tylko)  jest twinkl.
Polski twinkl https://www.twinkl.co.uk/resources/polska-materialy-edukacyjne-dla-szkol-podstawowych to baza różnorodnych materiałów dydaktycznych, które zdecydowanie warto wykorzystać  w nauczaniu na odległość  - szybki przewodnik i materiały w poniższym linku
https://www.twinkl.pl/resource/szybki-prewodnik-twinkl-1-strona-zamknicie-szk-po-jp-69?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2020-03-29_PL_KeyStage2_v-c&utm_content=button_1.
Bardzo serdecznie zachęcam do zapoznania się z przebogatą, różnorodną i atrakcyjną ofertą Twinkl. Materiały można pobierać, drukować, dzięki czemu mały uczeń będzie działać, tworzyć, grać, bawić się i uczyć bez komputera
 

Gorąco namawiam Państwa do odwiedzenia strony Fundacji Orange w bieżącym czasie nauczania na odległość, nauki zdalnej.szczegóły w linku strzala ruchomy obrazek 0558

                                                                                       Anna Garstka,
                                                                     nauczyciel konsultant ds.edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

                                                                                                 WODN w Skierniewicach

 
 Szanowni Państwo Dyrektorzy,
25 marca br. znowelizowaliśmy rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 493).
Nowe rozwiązania ułatwiają prowadzenie kształcenia na odległość. Najważniejsze z nich dotyczą: możliwości bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na odległość, podejmowania zdalnie decyzji przez rady pedagogiczne, zmian w organizacji olimpiad, konkursów i turniejów, możliwości składania dokumentów zdalnie czy ogłaszania wyników rekrutacji na stronach internetowych szkół.
W załączeniu przekazuję Państwu nowelę rozporządzenia oraz komunikat MEN omawiający najważniejsze zmiany. Proszę o udostępnienie tych materiałów nauczycielom z Państwa placówki.
                                                                                                                                               Z poważaniem
                                                                                                                                            Dariusz Piontkowski
                                                                                                                                       Minister Edukacji Narodowej

20 marca zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzone możliwości oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Szczegóły w załącznikach poniżej.
Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące narzędzi i materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i dyrektorów do wykorzystania w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W poradniku zostały zamieszczone propozycje portali i serwisów, z których można korzystać podczas pracy zdalnej z uczniami. Są to bezpłatne materiały edukacyjne i narzędzia dostępne w Internecie. Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie uzupełniać listę na bieżąco.
Do dyspozycji nauczycieli została uruchomiona strona www.gov.pl/zdalnelekcje, gdzie dostępne są gotowe propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. Formuła „planu lekcji” z propozycjami treści na każdy dzień może być wykorzystana w trakcie zdalnego nauczania. Co ważne, wszystkie udostępnione materiały dydaktyczne są bezpłatne.
Inspiracją da nauczycieli do poprowadzenia lekcji online mogą być również proste poradniki wideo oraz narzędzia zebrane na stronie www.gov.pl. Do dyspozycji nauczycieli jest m.in. platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów.
Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła również pierwszy kanał edukacyjny: https://vod.tvp.pl/. Nowe pasmo jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Codziennie w godzinach 9:00-13:00 w sekcji „eSzkoła” uczniowie i nauczyciele podczas wirtualnych zajęć będą mogli znaleźć wartościowe materiały dotyczące wybranego zagadnienia zawierające m.in. spotkania z ekspertami i wolontariuszami muzeum, a także ze świadkami historii.
Wsparciem w pracy może być również blog Superbelfrzy RP. To miejsce, w którym można odnaleźć rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych, kreatywne i innowacyjne metody i sposoby na realizacje zajęć do wykorzystania w procesie nauczania zdalnego oraz wykaz platform edukacyjnych pomagających w prowadzeniu lekcji przez Internet.
Załączniki:
2020.03.20_Kształcenie na odległość_nowe regulacje prawne MEN.DOCX
Rozporządzenie MEN nowelizacja-COViD-19 (art 30b.)pdf
Uzasadnienie do rozporządzenia zmieniającego 30b.pdf
Kształcenie na odległość poradnik.docx
Rozporządzenie MEN COViD-19 art. 30c.pdf
Uzasadnienie do rozporządzenia art. 30c.pdf
Zachęcamy do korzystania!

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zachęcamy Państwa do nauki zdalnej z uczniami.
W załączeniu przekazuję komunikat z najważniejszymi informacjami.
Aby pomóc w przygotowaniu się do takiej pracy przygotowaliśmy podpowiedzi dotyczące materiałów i narzędzi do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów.
Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje. Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów.Dbajmy o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie.
Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szanowni Państwo.

rocznica Bitwy Warszawskiej- informacjia o rocznicy Bitwy Warszawskiej i zachęta dla nauczycieli, aby zaplanowali np.projekty edukacyjne, w związku z tymi obchodami.

Wobec faktu, że współpracujemy z naszymi uczniami zdalnie, zachęcam Państwa
do korzystania z e-podręczniki.pl, rekomendowanych przez MEN.
Wystarczy do wyszukiwarki wpisać e-podrecznik.pl i wybrany temat np. Czasy saskie. Nauczyciel analizuje materiał tam zawarty i poleca wykonanie uczniom wykonanie określonych zadań. Ustala też sposób na informację zwrotną od uczniów.
26 lutego 2020 r. prowadziłam lekcję otwartą z wykorzystaniem e-podręcznika. Jej scenariusz znajduje się na stronie WODN Skierniewice w zakładce - publikacje doradców WODN. 
E-podręcznik to bardzo fajne narzędzie, które wzbogaca lekcje, uatrakcyjnia, daje nowe możliwości metodyczne.
Na dzień dzisiejszy doskonałe do wykorzystania zdalnie, gdyż w kolejnych lekcjach znajdują się adekwatne do tematu wykłady, mapy, źródła ikonograficzne, źródła aktowe i narracyjne, krzyżówki, itp. W poszczególnych lekcjach znajdują się ćwiczenia do wykonania, z możliwością sprawdzenia poprawności ich wykonania.
Zachęcam do wykorzystania e-podręczników i podzielenia się z innymi nauczycielami swoimi sposobami na lekcje prowadzone on-line.
Pozdrawiam serdecznie,   
                   Alicja Wachnianin-Męcina, nauczyciel doradca metodyczny z historii w WODN w Skierniewicach

Pracujemy zdalnie:

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2019 -historia


Oferta edukacyjna z zakresu informatyki
Zapraszamy od 2.03.2020 r.


Seminarium : „Prawo oświatowe w praktyce awansującego nauczyciela” (nr formy 18) odbędzie się na platformie Moodle WODN w Skierniewicach.
O terminie szkolenia zostaną Państwo poinformowani. 


Dodatkowy termin seminarium F 7  „Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego”
16 kwietnia 2020 r. godz. 15.00 w WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D


„Bezpieczeństwo dzieci – 10 porad policjanta”

 


 Jubileusz 30-lecia Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli strzala ruchomy obrazek 0558
w Skierniewicach

Prezentacja "Tyle było chwil.." 

Napisali o Nas...

Gosc.pl łowicki

Nasze miasto Skierniewice

Diecezja Łowicka


 

Copyright © 2020. soft-art@wp.pl Rights Reserved.