• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Aktualności

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą całoroczną ofertą

Zapoznaj się z ofertą na miesiąc STYCZEŃ

 


 

Zapraszamy do lektury ostatniego numeru
Wirtualnego Magazynu Oświatowego

 


 

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach informuje,
iż w związku z testowaniem nowej centrali telefonicznej
od dnia 8 grudnia 2016 roku
do WODN w Skierniewicach można dodzwonić się pod numerami telefonów
:

1.  46/834 80 10
2.  46/833 20 04

 

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.
Dziękujemy za wyrozumiałość i zapraszamy do korzystania z usług WODN w Skierniewicach.

 


 

Łódzkie nagradza najzdolniejszych!

 

   Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XI edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z:

1. Założeniami konkursu
2. Regulaminem przyznawania stypendiów jednorazowych
3. Pobierz załącznik nr 1 - wniosek dla ucznia
4. Pobierz załącznik nr 2 - wniosek dla studenta

 


 

Kurs z języka angielskiego!

Zapraszamy nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej,
którzy chcą zdobyć lub uzupełnić umiejętności językowe
pod kątem przygotowania do egzaminu certyfikującego,
do uczestnictwa w kursie z języka angielskiego.

 

Więcej szczegółów w załączniku

 


 

UWAGA ZMIANA KONTA!

WODN w Skierniewicach posiada rachunek o numerze:

Pekao S.A. 22 1240 6292 1111 0010 6968 1186

 

 


 

  Komunikat dla nauczycieli składających dokumentację
na stopień nauczyciela dyplomowanego!

W N I O S E K
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 


 Aktualizowano w dn. 22.12.2016 r.

par115 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2035)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

par1 8 grudnia 2016 r. została ogłoszona:
Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1985)

Ustawa weszła w życie 9 grudnia 2016 roku.

par12 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943)

par117 października 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1710)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, z wyjątkiem § 6, który wszedł w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 18 października 2016 roku

 

Copyright © 2017. soft-art@wp.pl Rights Reserved.