• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Nowości edukacyjne

Cykl spotkań "Akademia Młodego Nauczyciela"


 

Rodzaj formy i tytuł: Zajęcia otwarte „Dbam o swoje zdrowie i zdrowie innych. Profilaktyka raka piersi”

Adresaci: Pedagodzy szkolni, wychowawcy klas, inni nauczyciele zainteresowani powyższą tematyką wszystkich szkół i placówek miasta Skierniewice

Zakres tematyczny:

-         Profilaktyka ogólna i profilaktyka w odniesieniu do raka piersi.

-         Program Różowa Wstążeczka.

-         Świadomy i zdrowy styl życia.

Kierownik formy: Anna Walendzik nauczyciel-doradca metodyczny w zakresie terapii pedagogicznej, wychowania i edukacji europejskiej

Osoby prowadzące: Anna Walendzik, specjaliści powyższej tematyki

Liczba godzin: 2 x 45 minut

Koszt: nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 29 października 2019 roku, godz.1050 ,

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Chor. J. Paczkowskiego w Skierniewicach ul. Pomologiczna 15

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201


Szanowni Państwo,

ZAPROSZENIE

WODN w Skierniewicach zaprasza na inauguracyjne spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia pn.
„POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA”.

Seminarium odbędzie się 22 października 2019 r. (wtorek) o godz. 1500
w Sali konferencyjnej w siedzibie WODN przy ul Batorego 64D w Skierniewicach.

Adresowane jest do psychologów, pedagogów i nauczycieli zainteresowanych tematem organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych.

Harmonogram Seminarium w dniu 22.10.2019 roku

15:00 – 15:30      Powitanie uczestników spotkania Cele, metody i formy współpracy w ramach istniejących Sieci Współpracy i Samokształcenia w WODN w Skierniewicach Platforma Moodle jako narzędzie wykorzystywane we współpracy uczestników Sieci

15:30 – 16:15      Prezentacja Harmonogramu pracy Sieci „Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna” w roku szkolnym 2019/2020 Diagnoza potrzeb uczestników

      

16:15 – 17:15   Projekcja filmu „Dar Terapii” Zekranizowana książka Prof. Irvina Yaloma* „Dar Terapii. List otwarty do nowego pokolenia terapeutów”

                                   

17:15 – 17:30       Dyskusja, zakończenie spotkania

      

Zgłoszenia prosimy kierować do: WODN w  Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201

Serdecznie zapraszamy,

dr Beata Krokocka – Wicedyrektor WODN w Skierniewicach

mgr Katarzyna Zawadzka – Nauczyciel konsultant ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

Copyright © 2019. soft-art@wp.pl Rights Reserved.