• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Aktualności

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą całoroczną ofertą

oraz z ofertą na miesiąc MAJ


 

Serdecznie dziękujemy Państwu,
Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom szkół/placówek oświatowych za udział
w VIII Kiermaszu Edukacyjnym
pod hasłem Kompetencje kluczowe – rozwój i perspektywa,
który odbył się 8-9 kwietnia 2016 r.
w Łowickim Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu.


Patronat Honorowy nad Kiermaszem objął
Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień.


Celem tego przedsięwzięcia było rozwijanie kompetencji nauczycielskich
niezbędnych w pracy z uczniem oraz w rozwoju zawodowym.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Kiermaszu

 

Dyrektor i Pracownicy
WODN w Skierniewicach


 

 

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Rawie Mazowieckiej

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 w Skierniewicach

ZAPRASZAJĄ
do udziału w konferencji

Szkoła Promująca Zdrowie
– nasze doświadczenia i nowe wyzwania

Konferencja odbędzie się
2 czerwca 2016 roku, godz. 11.00
w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej
ul. Krakowska 6c

 

Kliknij, aby pobrać więcej informacji

 


 

12 kwietnia 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 484)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 13 kwietnia 2016 roku

 

5 kwietnia 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452)

Rozporządzenie weszło w życie w życie z dniem 6 kwietnia 2016 roku

 

14 marca 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 339)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 marca 2016 r.


Dla kadry kierowniczej i przedstawicieli  JST
odpowiedzialnych za sprawy oświaty


   Zachęcamy Państwa  do zapoznania się z Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r.- Dz. U. z 24 listopada 2015r., poz.1942 w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Polecamy  również  przeczytać  uzasadnienie do rozporządzenia.

 


 

 

Copyright © 2016. soft-art@wp.pl Rights Reserved.